Gemeente Delft

Delft blijft goedkope gemeente

Ondanks de vorig jaar met 6% toegenomen woonlasten, blijft Delft nog steeds onder het gemiddelde van de 32 grote gemeenten. Dat blijkt uit het door het Erasmus Studiecentrum Belastingen Lokale overheden (ESBL) jaarlijkse samengesteld Belastingoverzicht grote gemeenten. Het Belastingoverzicht geeft inzicht in de verhouding van lokale lasten tussen de 32 grote gemeenten.

De ESBL maakt dit overzicht in opdracht van het landelijke overleg van grote gemeenten, de club van 100. Per gemeente is tevens aan de hand van de gegevens en een vergelijking met andere gemeenten een algemene toelichting gegeven.
Op de ranglijst (van hoog naar laag) van 32 gemeenten neemt Delft (f
2.148,-) voor het totaal van de woonlasten de 29e positie in. De duurste gemeente is Hilversum (f 3.190,-) en de goedkoopste Leeuwarden (f 1.721) In Delft betaalt men in 2000 gemiddeld f 740,- aan het Rijk1, f 345,- aan het waterschap2 en f 1.063,- aan gemeentelijke woonlasten.
Voor Delft geldt het streven dat de tarieven van de rechten (zoals reinigingsrechten) kosten dekkend zijn en meegroeien met de inflatie. Met de tarieven van de belastingen wordt alleen gestreefd naar inflatiecorrectie. Kwijtscheldingen worden gedekt vanuit de algemene middelen.

Woonlasten 1999 en 2000 naar rangorde
Ook op deze ranglijst (van hoog naar laag) neemt Delft (f 1.002,49/f
1.062,71) de 29e positie in, ten opzicht van de duurste (Hilversum f
1.490,52/ f 1.460,73) en de goedkoopste (Amsterdam f 881,76/ f 899,69) gemeente.

Totaal Onroerende-zaakbelasting tarieven woningen 2000 Op de ranglijst (van hoog naar laag) van OZB-tarieven neemt Delft (23,88) een 25e positie in. Ede heeft de laagste OZB-tarieven (f 13,91) en Leeuwarden (f 38,42) de hoogste.

Kwijtschelding
Het verlenen van kwijtschelding kost de gemeente Delft in 2000 per inwoner f 9,74 en per woonruimte f 18,89. Rotterdam scheldt het meeste kwijt per inwoner (f 38,30) en woonruimte (f 74,95), terwijl Haarlemmermeer het minste kwijtscheldt per inwoner (f 6,06) en relatief laag.

1) De binnen de inkomstenbelasting geheven belasting over de forfaitaire huurwaarde van het eigen huis, dat voor permanente bewoning dient, daarbij is uitgegaan van het tarief van de tweede schijf van 50%
2) Waterschapsheffingen, ingezetenenheffingen en de verontreinigingsheffing voor een huishouden, d.w.z. 3 vervuilingseenheden

Deel: ' Delft blijft goedkope gemeente '
Lees ook