Delft Instruments N.V.

Aan de financieel economische redactie

Delft Instruments N.V. - persconferentie jaarcijfers 2002, 20 maart 2003, 10.00 uur, Hotel Okura, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam

Delft Instruments N.V., een internationaal opererende onderneming die zich met technologisch hoogwaardige, in huis ontwikkelde en vervaardigde producten en diensten richt op specifieke niches in de medische en industriële markt, nodigt u graag uit voor een persconferentie op donderdag 20 maart 2003 om 10.00 uur in de Sperwer zaal van Hotel Okura te Amsterdam. Ontvangst vanaf 09.30 uur.

Tijdens de bijeenkomst zal door de heer E.H. de Groot, Chief Executive Officer en de heer M.J. Dekker, Chief Financial Officer een toelichting worden gegeven op de jaarcijfers 2002 die dezelfde dag voorbeurs bekend worden gemaakt.

Wij hopen dat u of een collega bij de persconferentie aanwezig zal zijn. Wij stellen het op prijs als u ons laat weten of u aanwezig zal zijn.

Deel: ' Delft Instruments N.V. persconferentie jaarcijfers 2002 '
Lees ook