Delft Instruments N.V.

P E R S B E R I C H T

Delft Instruments participeert voor 40% in Amerikaanse Systeem Integrator op het gebied van PACS (Picture Archiving & Communication Systems)

Delft Instruments N.V. maakt bekend dat zij in gesprek is met Medical Technology Services Inc. (MTS), gevestigd in Aurora, Ohio (U.S.A.) over het nemen van een 40% belang in hun onder-neming. Hiervoor zullen nieuwe aandelen door MTS uitgegeven worden. Een intentieverklaring hiertoe is getekend en het is de verwachting dat deze transactie op korte termijn afgerond kan worden. Met de verwerving van deze participatie is een bedrag gemoeid van circa EUR 1 miljoen, dat uit de eigen kasstroom wordt voldaan.

MTS heeft 37 medewerkers en levert producten en diensten op het gebied Received: from Hilten-MTA by hilten_01.vanhiltenvan PACS en "diagnostic imaging" en richt zich vooral op Imaging Centers en ziekenhuizen met circa 300 bedden, die gereed zijn om de stap van analoge naar digitale systemen te maken. De onderneming is jong en heeft zich tot voor enkele jaren primair gericht op technisch onderhoud en opleidingen in de medische wereld. MTS heeft marketing overeenkomsten met Delft Instruments' dochters Nucletron (ThoraScan) en Rogan Medical Systems (PACS-software).

Het is de intentie dat MTS zich met de ondersteuning van Delft Instruments ontwikkelt tot een middelgrote systeem integrator en dienstverlener op de Amerikaanse markt.
De Raad van Bestuur van Delft Instruments verwacht met deze participatie haar aanwezigheid op de markt van PACS en Thorax Imaging systemen te kunnen versnellen.
Delft Instruments zal de optie hebben om over drie jaar een meerderheidsbelang en over vijf jaar de resterende aandelen van MTS te verwerven.

Na het afronden van de transactie zal de naam van de onderneming worden veranderd in
MTS-Delft. MTS-Delft zal ondergebracht worden in de Sector Medisch, voortaan genoemd
"Delft Medical".

Delft Instruments N.V., genoteerd aan en opgenomen in de NextEconomy index van de effectenbeurs Euronext Amsterdam, is de holding van een internationale groep van ondernemingen met circa 1000 medewerkers en een jaaromzet van bijna EUR 200 miljoen. Delft Instruments verkoopt voornamelijk onder eigen regie ontwikkelde en vervaardigde hoogwaardige instrumenten, software en systemen voor medische en industriële toepassingen, aangevuld met handelsproducten.
Raad van Bestuur Delft Instruments N.V.
Delft, 27 juni 2002

Voor nadere informatie : E.H. de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur Tel. 015 2601206
E-mail : ehdegroot@delftinstruments.nl

Website Delft Instruments : http://www.delftinstruments.com Website MTS : http://www.MedTechServ.com

Deel: ' Delft Instruments participeert voor 40% in Amerikaanse Systeem '
Lees ook