P E R S B E R I C H T

DELFT INSTRUMENTS RONDT OVERLEG MET BANKEN OVER CONTINUERING KREDIETLIJNEN POSITIEF AF

Delft Instruments N.V. maakt bekend dat het overleg met de banken over de continuering van de kredietlijnen positief is afgerond. Het bereikte akkoord is afgestemd op de huidige financieringsbehoefte en op de doelgestelde vermindering van het geïnvesteerd vermogen van de onderneming. Het overleg is gevoerd omdat de onderneming ultimo 1998 niet meer voldeed aan alle door de banken gestelde ratio's voor de kredietverlening.

Het akkoord met de banken voorziet in het gedurende de periode tot april 2000 beschikbaar zijn van de gewenste bancaire kredietlijnen. Hiertegenover zijn door de onderneming gedurende dezelfde periode zekerheden gesteld op een deel van de activa.

Ultimo 1998 bedroeg het aansprakelijk vermogen 30% van het balanstotaal. Door stringente maatregelen gericht op het verbeteren van de vermogensverhoudingen alsmede desinvesteringen, waaronder:
· verkoop van ODLeeuwarden B.V. te Leeuwarden;
· verkoop van het hoofdkantoor te Delft;

· de voorgenomen verkoop van Delft Electronic Products B.V. te Roden; komt de door Delft Instruments N.V. nagestreefde doelstelling van een aansprakelijk vermogen van minimaal 35% van het balanstotaal binnen bereik.

Op basis van de verbeterde financiële positie en de met de bankiers overeengekomen kredietruimte ligt de onderneming goed op schema om de doelstellingen van "Target 2001", gericht op winstherstel in de eerste fase (1999-2000), te kunnen realiseren.

Raad van Bestuur Delft Instruments N.V. Delft, 31 mei 1999

Voor nadere informatie:
M.J. Dekker, Lid Raad van Bestuur, tel. 015 2601 210

Website: http://www.delftinstruments.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Delft Instruments rondt overleg kredietlijnen positief af '
Lees ook