P E R S B E R I C H T

Delft Instruments rondt overname van de Systems & Sensors divisie van Auxitrol af

Delft Instruments N.V. maakt bekend dat de op 8 november 2002 aangekondigde overname van de Systems & Sensors divisie van Auxitrol S.A. succesvol is afgerond. De activa zijn ondergebracht in een nieuw opgerichte onderneming "Enraf-AuxitrolMarine S.A.S." en de circa 50 medewerkers zijn bij de onderneming in dienst getreden. Het overnamebedrag van ruim EUR 7 miljoen, waarin begrepen een goodwill van EUR 2,25 miljoen, is in contanten uit de ter beschikking staande middelen voldaan. Enraf-AuxitrolMarine zal in 2003 naar verwachting een omzet genereren van ruim EUR 11 miljoen met in dit jaar een nog bescheiden EBIT marge.

Auxitrol Systems & Sensors produceert en verkoopt hoofdzakelijk precisie niveaumeters voor gebruik op schepen. Auxitrol Systems & Sensors heeft in de laatste jaren een substantieel marktaandeel opgebouwd. De engineering en productieactiviteiten zijn gevestigd in Bourges, Frankrijk. Er zijn verkoopkantoren in Parijs en Madrid.

De activiteiten zijn volledig complementair aan die van Delft Instruments' dochter Enraf B.V.. Deze onderneming is wereldmarktleider op het gebied van precisiemeting in bulkopslagtanks ten behoeve van de olie- en gasindustrie, maar was tot nu toe uitsluitend actief op het gebied van landtoepassingen.

Onderdeel van de transactie is een samenwerkingverband met Thales Systèmes Aéroportes S.A.op het gebied van de ontwikkeling van radartechnologie, die wordt toegepast in de meetsystemen. Delft Instruments heeft reeds samenwerkings-verbanden met de Thales Groep op het gebied van beeldversterkers en digitale detectors voor röntgensystemen.

Met deze acquisitie verstevigt Delft Instruments de positie van de sector Delft Industrial, dit in aanvulling op de acquisitie van Contrec Pty. Ltd. in Melbourne, Australië (Load computing) in januari 2002.

Delft Instruments en Enraf streven ernaar om uiteindelijk een belangrijke positie te verwerven in de gehele "supply chain" van olie- en gasopslag en transport, specifiek daar waar het gaat om niveau- en stroommetingen en milieubescherming in de keten van bron tot aflevering, alsmede het verstrekken van informatie over de voorraad-posities aan de relevante klanten.

Auxitrol S.A. is een volle dochter van Esterline Technologies, een bedrijf met hoogwaardige producten voornamelijk gericht op de ruimtevaart en defensiemarkt. Hoofdkantoor van Esterline is gevestigd in Bellevue, Washington en het bedrijf is genoteerd aan de New York Stock Exchange en handelt onder het symbool ESL. Dochtermaatschappij Auxitrol is gespecialiseerd in lucht- en ruimtevaart applicaties en heeft productievestigingen in Frankrijk, Engeland en U.S.A.

Delft Instruments N.V., genoteerd aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam en opgenomen in de NextEconomy index, is de holding van een internationale groep van ondernemingen met circa 1000 medewerkers en een jaaromzet van bijna EUR 200 miljoen. Delft Instruments verkoopt voornamelijk onder eigen regie ontwikkelde en vervaardigde hoogwaardige instrumenten, software en systemen voor medische en industriële toepassingen, aangevuld met handelsproducten.

Raad van Bestuur Delft Instruments N.V. Delft, 19 februari 2003

Voor nadere informatie : E.H. de Groot, Voorzitter Raad van Bestuur Tel. 015 2601206
E-mail : ehdegroot@delftinstruments.nl

Website Delft Instruments : http://www.delftinstruments.com


---- --

Deel: ' Delft Instruments rondt overname Systems & Sensors divisie Auxitrol af '
Lees ook