Ingezonden persbericht

| Delft Instruments vertrouwt beheer IT-infrastructuur toe | | aan ICL |

Door outsourcing van IT-infrastructuur focust Delft Instruments meer op core-business

Maarssen, 30/08/2001

Delft Instruments heeft het operationele beheer van zijn IT-infrastructuur bij ICL ondergebracht. De keuze voor ICL kwam tot stand na een intensieve selectieprocedure, inclusief een audit door een extern bureau. De investeringen die ICL de afgelopen jaren heeft gedaan in IT- services, gaven Delft Instruments het vertrouwen om met ICL in zee te gaan. Dankzij de outsourcing van het IT-beheer aan ICL kan Delft Instruments zich voortaan meer op zijn core business focussen. Het contract tussen Delft Instruments en ICL, dat eind juni werd getekend, heeft een looptijd van drie jaar en vertegenwoordigt een waarde van NLG 5 miljoen. Delft Instruments sluit niet uit dat in de toekomst een globalisering van de dienstverlening tot de mogelijkheden behoort.

Delft Instruments zocht een IT-partner voor de levering van diensten, afgestemd op de sterk uiteenlopende behoeften van de diverse autonome business units van de holding. Deze partner moet niet alleen de contractueel overeengekomen diensten leveren, maar tevens nieuwe diensten ontwikkelen voor het optimaliseren van de bestaande businessactiviteiten en het genereren van nieuwe businessmogelijkheden. De continuïteit van de IT-dienstverlening dient gewaarborgd te zijn.

ICL maakt zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve verbeteringen in het dienstenniveau meetbaar. Joost Schlatmann, Account Manager van ICL: "Daartoe brengen we periodiek SLA (Service Level Agreement)-rapportages uit, alsmede rapportages van TCO-metingen. In beide rapportages doen we Delft Instruments suggesties voor verbeteringen Bij een dergelijke dienstverlening is het tevens van groot belang voor Delft Instruments dat ICL, op basis van een betrouwbaar beoordelingsmodel, regelmatig de tevredenheid van de eindgebruikers peilt."

"Gedurende het eerste halfjaar van de looptijd van het contract neemt ICL het beheer van de huidige IT-infrastructuur over, richten we de IT-beheerorganisatie in en standaardiseren we de IT-infrastructuur. Vervolgens wordt de Service Organisatie op basis van de afgesproken Service Level Agreement operationeel," licht Schlatmann toe. De belangrijkste services uit het basispakket dat ICL Delft instruments levert, en dat voor alle business units gelijk is, zijn: helpdesk-diensten vanuit ICL's Productivity Centre, Systems Management services vanuit het Infracentre, Change Management, Procurement Services en Asset Management. Daarnaast biedt ICL Delft Instruments nog een aantal additionele diensten aan, waaronder het beheer van verschillende businessapplicaties.
| END |

Corporate informatie Delft Instruments:
Delft Instruments N.V., genoteerd op Euronext Amsterdam, is de holding van een internationale groep van ondernemingen met circa 900 medewerkers en een jaaromzet van circa 180 miljoen Euro. Delft Instruments verkoopt voornamelijk onder eigen regie ontwikkelde en/of vervaardigde hoogwaardige instrumenten, systemen en software voor medische, industriële en wetenschappelijke toepassingen, aangevuld met handelsproducten.

Deel: ' Delft Instruments vertrouwt IT-infrastructuur toe aan ICL '
Lees ook