Gemeente Delft

26 juli 1999
Persbericht Delft krijgt UNESCO-Vredesprijs 1999

De gemeente Delft krijgt de "UNESCO Cities for Peace Prize 1999". Deze zal op vrijdag 16 juli aanstaande in La Paz (Bolivia) worden overhandigd aan Ælse Ruiter, hoofd van de afdeling reiniging en werktuigbouw en waarnemend hoofd van de Dienst Beheer en Milieu van de gemeente Delft. Delft krijgt de prijs als waardering voor de voortrekkersrol die de gemeente gespeeld heeft en nog speelt in het ABC-programma (Assistance for Bosnian Communities).

Het ABC-programma richt zich op de wederopbouw, samenlevingsopbouw en democratisering in de stad en regio Tuzla. Tuzla is nog steeds een multi-etnische stad, dankzij het resolute en eensgezinde optreden van de burgemeester en tal van burgerorganisaties tijdens de oorlog in Bosnië (1992-1995). De etnische partijen zijn in Tuzla in de oppositie. De stad wordt geregeerd door een coalitie van de sociaal-democratische en de liberale partijen.

Het ABC-programma is een initiatief van het bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ondergebrachte Platform Gemeentelijk Vredesbeleid (PGV) en het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV). Huib van Walsum, toenmalig burgemeester van Delft, speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van het programma. Hij bezocht Tuzla meerdere malen. Ook Ælse Ruiter was een aantal keren in Tuzla. Delft leverde onder andere 400 afvalcontainers, twee vuilophaalwagens en een kolkenzuiger. Ruiter inspecteerde de materialen, gaf ter plaatse instructies en hielp de gemeente Tuzla bij de ontwikkeling van het afvalverwerkingsbeleid. De gemeente Delft ondersteunt ook al enkele jaren een project, waarbij studenten van de Universiteit Delft computertrainingen geven aan jongeren in Tuzla.

Het ABC-programma richt zich niet alleen op de gemeentelijke voorzieningen en de infrastructuur, maar ook op onder andere onderwijssamenwerking, culturele samenwerking, mensenrechteneducatie en steun aan zelforganisaties van ouderen en vluchtelingen.

Het ABC-programma en de gemeente werden voor de UNESCO-Vredesprijs voorgedragen door de VNG en het Nederlandse UNESCO-commissie.

Deel: ' Delft krijgt UNESCO-Vredesprijs 1999 '
Lees ook