Gemeente Delft

01 juni 1999
Persbericht: Gemeente presenteert nieuwbouwplannen Van Kinschotstraat op buurtbijeenkomst

Op 9 juni a.s. presenteert de gemeente de nieuwbouwplannen voor de Van Kinschotstraat en omgeving aan de buurtbewoners en aan de medewerkers van de basisscholen De Omnibus en Het Mozaiek. Ook de ouders van de daar schoolgaande kinderen zijn uitgenodigd voor de presentatie.

De huidige gebouwen van De Omnibus en Het Mozaiek verkeren in een zodanige staat dat het gemeentebestuur nieuwbouw nodig acht. Het architectenbureau Kok en De Haan heeft drie varianten ontworpen, waarin behalve scholen ook woningen zijn opgenomen.

Voordat het college van B&W een keuze maakt, wordt eerst op 9 juni de mening over de ontwerpen gehoord van de buurtbewoners en de scholen. De reacties uit de buurtbijeenkomst worden voorgelegd aan het college van B&W, waarbij (naar verwachting in september a.s.) het advies aan de gezamenlijke commissies ‘Werk, Zorg en Onderwijs’ en ‘Duurzaamheid’ wordt gevraagd.

Programma 9 juni


-19.00 uur: gelegenheid tot bezichtiging van de presentaties (maquettes en tekeningen)


- 19.30 uur: inleiding Gemeente Delft


- 19.45 uur: presentatie architectenbureau Kok en De Haan


- 20.30 uur: pauze


- 21.00 uur: vragenronde


- 22.00 uur: afsluiting

Deel: ' Delft presenteert nieuwbouwplannen Van Kinschotstraat '
Lees ook