Gemeente Delft

01 December 1999
Persbericht - DELFTENAREN DENKEN MEE OVER BESTEDING ƒ115 MILJOEN

Delftenaren krijgen deze maand de unieke gelegenheid om suggesties aan te dragen voor het besteden van ƒ 115 miljoen. Delft heeft dit geld beschikbaar door de verkoop van de aandelen in het Electriciteits-bedrijf Zuid-Holland (EZH).

Het gemeentebestuur roept Delftenaren nu op met ideeën te komen voor projecten die de gemeente uit dit project kan betalen. Dit onder het motto: ´Delft: kansen voor de toekomst.´ Het gemeentebestuur wil de bevolking laten meedenken en meepraten, om zo rekening te houden met zoveel mogelijk belangen en te komen tot een evenwichtige verdeling van het geld.

Bewoners en organisaties kunnen hun suggesties schriftelijk indienen. Het kan ook mondeling, tijdens drie bijeenkomsten die de gemeente belegt op 8, 13 en 22 december. Een uitgebreide oproep met toelichting verschijnt deze week in de Stadskrant Delft en is te raadplegen via het internet: www.delft.nl/stadhuis

Het gemeentebestuur maakt in januari 2000 een eerste selectie uit alle suggesties die binnenkomen. Deze selectie resulteert in een lijst van projecten die het gemeentebestuur in februari weer voorlegt aan de bevolking. Elke Delftenaar van 12 jaar en ouder krijgt dan een overzicht van alle projecten in de bus. Op een antwoordformulier kan men aangeven aan welke projecten uit die lijst men de voorkeur geeft. Op basis van de uitkomst van deze peiling maakt het gemeentebestuur in maart de definitieve keuze.

Deel: ' Delftenaren denken mee over besteding ƒ115 miljoen '
Lees ook