Gemeente Delft

Delftenaren verdelen 115 miljoen gulden

De gemeente Delft vraagt in de komende weken aan ruim 80.000 inwoners hoe zij een bedrag van 115 miljoen gulden willen besteden. Delftenaren krijgen de keus uit 39 projecten, waarvoor bewoners eerder ook zelf ideeën hebben aangedragen.

Delft heeft de 115 miljoen gulden ´over´ na de verkoop van de aandelen in het Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH). Het gemeentebestuur wil deze meevaller besteden aan projecten waar de hele stad van kan profiteren. Om te komen tot een evenwichtige verdeling van het geld heeft het gemeente-bestuur gekozen voor een bijzondere aanpak, waaraan zoveel mogelijk Delftenaren kunnen meedoen.

Eind 1999 riep de gemeente de inwoners al op om met ideeën te komen voor het besteden van de 115 miljoen gulden. Die oproep leverde meer dan 200 suggesties op. De meeste hiervan heeft het gemeentebestuur nu verwerkt in 39 projectvoorstellen. Het gaat om uiteenlopende voorstellen voor investeringen in de kwaliteit van de stad en de leefbaarheid van Delft.

De gemeente legt de lijst met 39 voorstellen eind februari voor aan de Delftse bevolking. Elke inwoner van 12 jaar en ouder krijgt dan een brochure in de bus met daarin een beschrijving van de projecten. Elke Delftenaar kan vervolgens op een antwoordkaart aangeven aan welke projecten uit die lijst men de voorkeur geeft, dit onder het motto: ´wat zou u doen met 115 miljoen?´. Op basis van de uitkomst van deze meningspeiling bepaalt het gemeentebestuur in maart hoe het geld precies wordt verdeeld.

Een uitgebreidere toelichting vindt u op: www.delft.nl/stadhuis/ezh

De 39 projecten

Kennis en economie
1 - Versterking Delft Kennisstad: 8 miljoen
2 - Stimuleren van gebruik computer en internet: 2 miljoen 3 - Voor iedereen een gratis internetaansluiting: 8 miljoen 4 - Scholen voor de toekomst: 10 miljoen
5 - Aardewerkcentrum: 12 miljoen

Mensen
6 - Steun aan zustersteden: 3 miljoen
7 - Uitbreiding algemeen maatschappelijk werk: 2 miljoen 8 - Bestrijden sociaal isolement en ondersteuning vrijwilligers: 7 miljoen
9 - Tegengaan van armoede en verkleinen instroom WAO: 4,5 miljoen 10 - Meer activiteiten en zorg rond de scholen: 7 à 9 miljoen 11 - Ouderen: informatie en zorg: 7 miljoen
12 - Centra voor dagbesteding: 3 miljoen
13 - Bijdrage aan activiteitencentrum voor vrouwen: 700.000 14 - Opvang zwerfjongeren en daklozen: 1 miljoen

Ruimte
15 - Investeren in de wijken: 7 à 14 miljoen
16 - Instellen van een energiefonds: 15 à 30 miljoen 17 - Uitbreiden ondergrondse afvalcontainers: 8 miljoen 18 - Beheersing wateroverlast binnenstad: 4 miljoen 19 - Versnelde aanleg spoortunnel, inclusief stadskantoor: 25 à 50 miljoen
20 - Parkeergarages Zuidpoort en oostzijde binnenstad: 10 à 20 miljoen 21 - Investeren in monumenten: 10 miljoen
22 - Fonds voor experimentele bouwprojecten: 3 miljoen 23 - Beperken autoverkeer: 2,5 à 3 miljoen
24 - Verbetering openbaar vervoer, met name buslijn 61: 7,5 à 15 miljoen
25 - Investeren in fietsvoorzieningen: 7 miljoen 26 - Geluidsschermen langs de A13: 7 miljoen

Sport, recreatie en cultuur
27 - Natuur, sport, recreatie en milieu: voorzieningen en activiteiten in de stad: 2 miljoen
28 - Investeren in sportzalen en -hallen: 6 à 8 miljoen 29 - Investeren in (verenigings-)sportaccommodaties: 2 miljoen 30 - Denksportcentrum: 3 miljoen
31 - Trainingsbaan voor roeiers: 10 miljoen
32 - Beeldende kunst in de openbare ruimte: 1 miljoen 33 - Investeren in de musea: 4 miljoen
34 - Investeren in de openbare bibliotheek: 2 miljoen 35 - Centrum voor amateurkunst: 4 miljoen
36 - Poppodium en cultuurpodium: 2,5 miljoen
37 - Bijdrage aan filmhuis: 500.000
38 - Culturele projecten in 2001: 2,5 miljoen
39 - Versterken lokale radio: 1 miljoen

Deel: ' Delftenaren verdelen 115 miljoen gulden over projecten '
Lees ook