Gemeente Delft

Jongeren betere kansen op woonruimte

Jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar krijgen betere kansen op de woningmarkt. Dit stelt het college van B&W voor. Zo zal 60% van de vrijkomende woningen beschikbaar komen voor starters. Tot nu toe was dat iets minder dan de helft.

Een verbetervoorstel is het woningaanbod in de woonkrant te vergroten voor starters. Tot nu toe werd iets minder dan de helft van de Het college wil nu 60% van de woningen aan starters verhuren.

In 1998 is 58% van de starters woningen verhuurd aan starters boven de van de starters onder de 30 jaar. Hoe groot het percentage woningen voor starters onder de 30 jaar moet worden, wordt nog nader uitgewerkt in het experiment slaagkans. De nota waarin dit experiment zal worden uitgewerkt is nog in voorbereiding. Tot nu gold voor de éénkamer eenheden dat 75% ervan naar starters van 24 jaar en jonger moest gaan. Bij de tweekamereenheden was die leeftijdsgrens 29 jaar.

Ook de positie van niet-studerende jongeren afkomstig uit de regio Haaglanden wordt verbeterd. Omdat zij niet in aanmerking komen voor een zelfstandige eenheid in een complex voor studerenden en moeilijk in een onzelfstandige eenheid komen, wordt voorgesteld starters tot en met 23 jaar, die voor hun 17e jaar in de regio woonden, voorrang te verlenen. Dit geldt voor een bepaald deel van de zelfstandige eenheden. Om hoeveel procent van de eenheden het gaat zal in de nota slaagkans bepaald worden.

Bij het maken van deze voorstellen zijn jongerenorganisaties en corporaties nauw betrokken geweest. In november 1999 is er een onderzoek geweest naar de knelpunten in de jongerenhuisvesting waar zij bij betrokken zijn geweest en begin februari is er een zogenoemde commissie extern geweest waar de betrokken partijen bij aanwezig waren.

Op 13 april behandelt de commissie Leefbaarheid de voorstellen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Delftse jongeren betere kansen op woonruimte '


Lees ook