Gemeente Delft

26 juli 1999
Persbericht "Een veilige stad voor iedereen"

De gemeente Delft pakt met de nota het integraal veiligheidsbeleid op. De nota is ontwikkeld met partners uit de stad die met veiligheid in de breedste zin te maken hebben. De gemeente wil gezamenlijk met hen de onveiligheidsgevoelens, de criminaliteit en overlast terugdringen. De geplande acties richten zich vooral op het voorkomen van onveiligheid(sgevoelens) en op preventie.

Het integraal veiligheidsbeleid richt zich op het terugbrengen van woninginbraken, agressieve delicten, alcohol- en drugsmisbruik en stimuleert de verkeersveiligheid. Daarnaast hebben jongeren een belangrijke plaats in het integraal veiligheidsbeleid, aangezien zij regelmatig zowel dader als slachtoffer zijn.

De gemeente geeft met zes projecten het integraal veiligheidsbeleid een extra impuls: een koppeling van zorgteams op scholen en het Openbaar Ministerie, het Politiekeurmerk Veilig Wonen, project Veilig Uit en Thuis in Delft, Veiligheidsparagrafen in de wijkplannen en extra aandacht voor verkeersveiligheid.

Om het integraal veiligheidsbeleid stevige te verankeren binnen de gemeente wordt er een stuurgroep ingesteld, waarin naast de burgemeester, wethouder Jan Torenstra (Leefbaarheid) en wethouder Astrid Janssen (Kennis en Ontplooiing) vanuit de gemeente ook de politie en de Officier van Justitie zitting hebben.

De nota "Een veilige stad voor iedereen" wordt na de zomer in de commissie Leefbaarheid behandeld.

Deel: ' Delftse Nota "Een veilige stad voor iedereen" '
Lees ook