Gemeente Delft

18 augustus 1999
Persbericht + uitnodiging openingsactie: Een afgedankt apparaat voor een fiets

Delft 18 augustus 1999

Een afgedankt apparaat voor een fiets

Delftse proef voor gescheiden inzameling van kleine elektrische apparaten start op 1 september a.s.

De gemeente Delft start op 1 september a.s. op verzoek van het ministerie van VROM een drie maanden durende proef voor de gescheiden inzameling van kleine elektrische apparaten. Bij een aantal supermarkten verspreid over Delft kunnen Delftenaren hun oude apparaten inleveren, zoals strijkijzers, haardrogers, hifi-apparatuur en elektrische gereedschappen. Voor ieder ingeleverd apparaat wordt een deelnamekaart uitgereikt, waarmee men kans maakt een fiets te winnen. Uit de proef zal moeten blijken of dit een goede aanpak is voor deze `nieuwe' afvalstroom. Op 1 september a.s. zal Rik Grashoff, wethouder Duurzaamheid, het startschot geven voor de actie.

Begin 1999 is de gescheiden inzameling van grote elektrische apparaten (officieel groot wit- en bruingoed genaamd), zoals koelkasten en wasmachines, al verplicht gesteld. Per 1 januari 2000 vallen ook de kleine elektrische apparaten onder deze verplichting. Nu gaan deze apparaten nog vaak bij het gewone huisvuil en dan naar de afvalverbranding. Voor het milieu is het echter beter om zo min mogelijk afval te verbranden en zo veel mogelijk te hergebruiken. Door de kleine elektrische apparaten apart in te zamelen kunnen materialen, zoals staal, glas, koper en aluminium opnieuw worden toegepast. Op termijn is het de bedoeling zoveel mogelijk apparaten te repareren en te verkopen.

Delft als proefgemeente

Om te bepalen wat de beste inzamelmethode is voor kleine elektrische apparaten, zijn de afgelopen maanden al proeven gedaan in de gemeenten Hoogeveen, Emmeloord en in de regio Eindhoven. Vanwege tegenvallende inzamelresultaten van deze proeven, heeft het ministerie van VROM onlangs de gemeente Delft gevraagd een proef uit te voeren. In tegenstelling tot de eerdere proeven wordt in Delft gewerkt met een (financiële) stimuleringsprikkel: deelnemers maken kans op het winnen van een fiets. Na afloop van de proefperiode zal moeten blijken of het aantal ingezamelde apparaten in Delft hoger is dan in gemeenten die niet met een 'beloning' hebben gewerkt.

De Delftse proef loopt van woensdag 1 september tot en met dinsdag 30 november 1999. In deze periode zullen de resultaten van de inzamelactie zorgvuldig worden bijgehouden. Vervolgens wordt de proef in december 1999 geëvalueerd. Mede op grond van de resultaten in Delft en in de andere proefgemeenten, zal het ministerie van VROM landelijk een aantal aanbevelingen doen ten aanzien van de meest geëigende inzamelmethode voor klein wit- en bruingoed in stedelijk gebied.

Boodschappentas

Bij deze proef gaat het om de inzameling van kleine elektrische apparaten. `Klein' wil zeggen dat het apparaat (bij wijze van spreken) in een boodschappentas past. Het gaat om de volgende zaken:

elektrische keukenapparatuur en andere elektrische huishoudelijke apparaten (bijv. koffiezetapparaat, mixer, haardroger, scheerapparaat)

elektrisch gereedschap (bijv. boormachine, zaag)

elektrische oplaadapparatuur

geluidsapparatuur (walkman, hifi-apparatuur)

verwarmingsapparatuur (bijv. elektrische straalkachel)

warmwaterapparatuur (bijv. waterkoker)

Grote elektrische apparaten als een koelkast, wasmachine of tv vallen dus buiten de actie. Ze moeten wél apart worden gehouden en aangemeld worden bij de grofvuillijn van de gemeentereiniging, tel. 260 22 00.

Inleveradressen

Voor het inleveren van de apparaten heeft de gemeente gezocht naar inleveradressen die voor alle inwoners gemakkelijk bereikbaar zijn, zowel wat betreft afstand als openingstijden. De keuze is gevallen op supermarkten. Dankzij de bereidheid van een aantal lokale supermarkten om belangenloos mee te werken, kan de proef op 1 september a.s. ook daadwerkelijk van start gaan.

Tot en met 30 november 1999 kunnen de kleine elektrische apparaten tijdens de gebruikelijke openingstijden worden ingeleverd op de volgende adressen:

Amax Van Ginneken (Dasstraat 9)

Plusmarkt Leo Stok (Van Foreestweg 2a)

Plusmarkt Tanthof (Bikolaan 171)

StiptMarkt Hans Meijer (Rotterdamseweg 97)

A&P, Choorstraat 35

A&P, Nieuwe Langendijk 86

A&P, Hof van Delftlaan 69

A&P, Troelstralaan 85

A&P, Verdiplein/Griegstraat 275

Een affiche in de winkel geeft aan waar de apparaten precies kunnen worden ingeleverd. In de meeste winkels is dit bij het inleverpunt voor statiegeldflessen.

Voor wat, hoort wat

In deze proef hanteert de gemeente het principe 'voor wat, hoort wat'. De gemeente vraagt immers een extra inspanning van de inwoners: het gescheiden inleveren van afgedankte kleine elektrische apparaten. Gekozen is voor een loterij met milieuvriendelijke prijzen: fietsen. Iedereen die een apparaat inlevert bij één van de inleveradressen, ontvangt een deelnamekaart. Hiermee maakt men kans op een van de 22 fietsen die tijdens de actieperiode worden verloot. Per deelnemende supermarkt zijn twee fietsen te winnen. En daarmee is de cirkel rond: de metalen onderdelen van de afgedankte apparaten zijn weer grondstof voor bijvoorbeeld metalen fietsonderdelen...

Voorlichting

Om de proef goed onder de aandacht te brengen en de inzamelrespons te stimuleren, heeft de gemeente een voorlichtingscampagne opgezet. Naast artikelen in een aantal lokale kranten worden de inwoners via advertenties en affiches op de proef geattendeerd. Tevens is er een foldertje verkrijgbaar bij de deelnemende supermarkten, waarin de opzet en het doel van de proef kort zijn beschreven. Voor nadere informatie over de inzamelproef voor klein wit- en bruingoed kan men terecht bij de gemeentereiniging, tel. 260 22 00.

Startschot door Rik Grashoff

Op 1 september a.s geeft wethouder Rik Grashoff (Duurzaamheid) het startschot voor de inzamelproef door zelf om 15.30 uur uur bij de A&P in de Troelstralaan 85 een apparaat in te leveren. .

Startschot op 1 september
Ook bent u van harte welkom om het startschot voor de inzamelactie door Rik Grashoff bij te wonen op 1 september a.s. om 15.30 uur bij de A&P in de Troelstralaan 85
.

Deel: ' Delftse proef Een afgedankt apparaat voor een fiets '
Lees ook