Gemeente Delfzijl


BESLUIT

26-01-1999

Gezamenlijke aanpak schuldhulpverlening

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten akkoord te gaan met de oprichting van een bureau voor schuldhulpverlening.

Het betreft hier een samenwerking tussen de Volkskredietbank Noord-Oost Groningen, het Algemeen Maatschappelijk Werk en een 7 tal gemeenten in het werkgebied van de VKB.

Het is de bedoeling dat het bureau voor schuldhulpverlening in de loop van dit jaar open gaat.

Doel van het schuldhulpbureau is het bieden van hulp aan burgers die niet op eigen kracht hun (soms extreem hoge) schulden kunnen betalen.

Het betreft hier dus alleen hulp bij het oplossen (saneren) van de schulden.

De schulden worden in principe betaald uit het beschikbaar inkomen van de schuldenaar. In uitzonderingssituaties zal eventueel een beroep kunnen worden gedaan op toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen.Deel: ' Delfzijl besluit tot gezamenlijke aanpak schuldhulpverlening '
Lees ook