Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

27-04-1999

Delfzijl houdt COA aan afspraak

Het gemeentebestuur van Delfzijl heeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) gevraagd te bevestigen dat de opvang van asielzoekers op schepen in het Eemskanaal per 01-12-1999 zal worden beëindigd. Met het COA is in augustus 1997 afgesproken dat de schepen na twee jaar zouden vertrekken. Het college van burgemeester en wethouders hecht er sterk aan dat het COA zich aan deze afspraak houdt. Op 29-04-1998 verraste de staatssecretaris van Justitie de gemeente met de mededeling dat er boven op de afgesproken 252 plaatsen 100 extra plaatsen moesten worden ingericht. De gemeente Delfzijl wil een betrouwbaar overheidsorgaan zijn. Daarvoor is het nodig dat de instellingen waarmee zij zaken doet, zoals het COA, zich aan gemaakte afspraken houden.

Het college wil eerst volledige duidelijkheid hebben over beëindiging van de opvang op de schepen, voordat ze wil onderzoeken of een nieuw asielzoekerscentrum in de gemeente tot de mogelijkheden behoort.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt burgemeester E. Haaksman, telefoon 0596-639911, wethouder A.J. Huisman, telefoon 0596-639911 en de heer J.K. Oolders 0596-639393.

Deel: ' Delfzijl houdt COA aan afspraak '
Lees ook