Gemeente Delfzijl


VOORSTEL

02-09-1999

Delfzijl houdt mogelijk enquête over internationale contacten

Om duidelijkheid te krijgen over de meest gewenste nieuwe koers op het gebied van internationale contacten heeft het college van burgemeester en wethouders besloten enquêtes te houden. Als de commissie Algemene Bestuurszaken in maart met dat voorstel instemt zal de enquêtering starten.

Vinden onze inwoners het belangrijk dat wij internationale contacten onderhouden. Dat vraagt de gemeente Delfzijl zich af

Op dit moment heeft Delfzijl stedenbanden met: Aubenas (Frankrijk), Sierre (Zwitserland), Zelzate (België), Cesenatico (Italië) en Schwarzenbek (Duitsland), allen lid van de Europese Stedenbond. Daarnaast heeft Termunten contacten met het Duitse Krummhörn en Bierum met het Duitse Lunden. Er zijn ook nog banden met Kolobrzeg (Polen) en met Shinannyo in Japan.

Burgers ontmoeten elkaar over en weer. Bij officiële feesten komen er soms vertegenwoordigers van de steden naar Delfzijl of Delfzijlsters gaan op bezoek bij een zusterstad; scholieren doen mee aan uitwisselingen en er zijn sporttoernooien. De banden met Europese steden werden in de jaren vijftig aangegaan om te werken aan de verbroedering, zodat er nooit meer oorlog in Europa zou komen.

Met Japan startten de contacten omdat Tosoh Corporation, een Japans bedrijf, een samenwerkingsverband vormde met Delamine, dat op het Delfzijlster industriepark is gevestigd.

Burgemeester en wethouders hebben in 1998 opdracht gegeven een nota te schrijven die heldere keuzes mogelijk maakt op het gebied van internationale contacten. De nota heet"Sturen aan globalisering". Op 13-10-1998 adviseerde de commissie ABZ dat zij wilde dat alle raadsleden een prioriteitsvolgorde in de mogelijke producten aan zouden geven, waarbij het meest gewenste beleid op één zou worden gezet. Ook adviseerde de commissie dat dit resultaat voorgelegd zou worden aan de bevolking om na te gaan of er draagvlak voor dit beleid is.

De raadsleden maakten onderstaande keuze.

1 Buitenlandse stages voor mensen die in de WIW of bijstand zitten.

2 Ontwikkelinghulp-projecten in samenwerking met allochtone inwoners van Delfzijl

3 Voorlichting over Europa

4 Voorlichting over ontwikkelingssamenwerking

5 Activiteiten die groepsreizen naar Europese zustersteden noodzakelijk maken

6 Bestuursstages

7 Bouw van een digitale zusterstedenband op internet

8 Ambtelijke internationale stages die de VNG coördineert

9 Stages van studenten en scholieren in en uit Japan

10 Groepsreizen naar Japan

De peiling

Burgemeester en wethouders stellen u voor de draagvlakpeiling onder de bevolking volgens twee methoden te houden. 1000 mensen zullen een enquêteformulier ontvangen. De adressen van die mensen worden blind getrokken. De enquête zal op internet worden geplaatst.

De kosten die gemaakt moeten worden ten behoeve van de uitvoering kunnen worden betaald uit de beschikbare post internationale contacten. De kosten zijn 4000 gulden.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw M. Edzes, telefoon 0598 - 639319.

Deel: ' Delfzijl houdt enquête over internationale contacten '
Lees ook