Gemeente Delfzijl


BESLUIT

27-07-1999

Gemeente Delfzijl onderzoekt scholenbestand openbaar onderwijs

De gemeente Delfzijl stelt een nader onderzoek in naar het toekomstig bestaansrecht van de openbare scholen. Het betreft met name de openbare scholen in de plaats Delfzijl.

Alhoewel er op grond van de huidige wettelijke criteria vooralsnog geen rechtstreekse noodzaak is voor dit onderzoek, acht de gemeente het toch wenselijk dit onderzoek uit te voeren. De laatste inventarisatie dateert uit 1992 en sindsdien is er een aantal ontwikkelingen dat van invloed kan zijn op het scholenbestand.

Op het gebied van het huisvestingsbeleid onderwijs is vorig jaar een huisvestingsplan gemaakt waarin de uitdaging ligt ons nader te beschouwen op het aantal (noodzakelijke) scholen. Bovendien is de woningsituatie in de plaats Delfzijl veranderd. Ook kunnen onderwijskundige motieven een rol spelen bij een optimale scholengraad.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een projectgroep, waarbij ook de openbare scholen zelf zijn betrokken. Zowel de directeur Openbaar Primair Onderwijs als adjunct-directeur Openbaar Primair Onderwijs maken deel uit van de projectgroep. Het is de bedoeling in de maand december te komen tot mogelijke voorstellen ten aanzien van het scholenbestand.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J.J.Geuken , telefoon 0596-639380.

Zoekwoorden:

Deel: ' Delfzijl onderzoekt scholenbestand openbaar onderwijs '
Lees ook