Gemeente Delfzijl

INFORMATIE

9-10-2001

Gemeente Delfzijl subsidieert aanschaf zonneboilers en zonnepanelen

Op zaterdag 13 oktober van 10.00 tot 16.00 uur is er een informatiemarkt over zonneboilers en zonnepanelen in Cultuur Centrum De Molenberg. Aanleiding voor deze informatiemarkt is de actie Zonzeker, een initiatief van Essent en de provincie Groningen om de aanschaf van een zonneboiler en zonnepanelen door huishoudens te stimuleren. De gemeente Delfzijl ondersteunt deze actie.

Goed voor milieu

De zonneboileractie vloeit voort uit een convenant van de provincie Groningen en Essent. Dit convenant is erop gericht de ontwikkeling van duurzame energie, energiebesparing en werkgelegenheid te bevorderen. Het gebruik van duurzame energie en vermindering van het energiegebruik dragen bij aan de beperking van de uitstoot van het broeikasgas CO2.

Goed voor portemonnee

De succesvolle zonneboileractie uit 1999/ 2000 bewoog achttien Delfzijlsters er toe om een zonneboiler aan te schaffen. Alle huishoudens kunnen in aanmerking komen voor een aantrekkelijke subsidie op de aanschaf van zonneboiler en zonnepanelen. De totale subsidie kan oplopen tot maar liefst f 2350,- per zonneboiler en ca. f 1225,- per zonnepaneel. Per huishouden worden maximaal een zonneboiler en vier zonnepanelen vanuit de tijdelijke extra regeling gesubsidieerd.

De subsidiebijdrage van de gemeente Delfzijl bedraagt f 200,- voor de zonneboiler en f 75,- per zonnepaneel tot maximaal f 500,- per huishouden.

Het gebruik van een zonneboiler bespaart 50% van de energiekosten voor het maken van warm kraanwater. Een gemiddeld gezin bespaart zo 200 kubieke meter gas per jaar. Gebruik van vier zonnepanelen bespaart circa 10%, ofwel 350 kWh per jaar van het elektriciteitsverbruik.

De Energie-informatiemarkt

Op de informatiemarkt kan iedereen zonneboilers, HR-ketels en zonnepanelen bekijken en vragen stellen over subsidies en aanschafprijzen. Ook is er een deskundige aanwezig die adviseert over energiebesparende maatregelen. Dit advies geeft aan welke energiebesparende maatregelen in een woning, gebouwd voor 1998, kunnen worden toegepast.

Ook is er op de informatiemarkt een bouwkundige van het Informatiepunt Duurzaam Bouwen aanwezig die antwoord geeft op allerlei vragen over duurzame bouw en verbouw.

Voor verdere vragen is er het informatiepunt dat voor de energieacties in de provincie Groningen is ingesteld, telefoon (038) 852 11 11 of het e-mailadres groningen@essent.nl.

Deel: ' Delfzijl subsidieert aanschaf zonneboilers en zonnepanelen '
Lees ook