Gemeente Delfzijl


BESLUIT

23-11-1999

Delfzijl subsidieert cursus allochtone ouderen

Het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl heeft besloten subsidie beschikbaar te stellen voor een voorlichting voor Molukse ouderen en aan een interculturele groep mantelzorgers over voorzieningen voor ouderen in Delfzijl.

Onder toezicht van de Etnische Raad is de gemeente Delfzijl in 1997 gestart met een project "Voorlichting aan Turkse ouderen" over voorzieningen voor ouderen in Delfzijl. Het project is uitgevoerd in samenwerking met de SKWD, de SWOD, het instituut voor Basiseducatie De Venge en de Turkse culturele vereniging. Er werd gebruik gemaakt van speciaal ontwikkeld voorlichtingsmateriaal door het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). Na afloop van de voorlichting werd eind 1997 geconcludeerd dat de cursus in een grote behoefte had voorzien. Besloten werd om jaarlijks een voorlichtingsbijeenkomst voor ouderen van andere bevolkingsgroepen te organiseren.

In 1998 werd de voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor Surinaamse ouderen en werd wederom een succes. In januari of februari 2000 zal er een voorlichtingsbijeenkomst worden georganiseerd voor Molukse ouderen.

Door het succes van de voorlichtingsbijeenkomsten in Delfzijl is er ook in andere gemeenten belangstelling ontstaan voor het geven van voorlichting aan allochtone ouderen. Het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut voor Zorg en Welzijn Groningen (POZW) verzorgt de voorlichtingsbijeenkomst voor de Molukse ouderen in Delfzijl in samenwerking met de Stichting Welzijn Ouderen Delfzijl (SWOD).

Als vervolg op de cursus is het POZW gestart met het project ambassadeurs allochtone ouderen. Middels dit project wordt getracht mantelzorgers te betrekken bij hun ouderen en deze te ondersteunen. Het POZW zal de voorlichting aan mantelzorgers in Delfzijl verzorgen voor een interculturele groep. Hiervoor wordt thans speciaal cursusmateriaal ontwikkeld.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer J.K. Oolders, telefoon 0596-639393.

Deel: ' Delfzijl subsidieert cursus allochtone ouderen '
Lees ook