Gemeente Delfzijl


pers.gif (5009 bytes)

BESLUIT

16-03-1999

Delfzijl subsidieert onderzoek oorlogsmuseum Marsum

De Geschiedeniswinkel van de Rijksuniversiteit in Groningen gaat bestuderen of in het bunkercomplex bij Marsum een museum over de Koude Oorlog haalbaar is. Het onderzoek kost 30 duizend gulden. Delfzijl stelt hiervoor 5 duizend gulden beschikbaar als de gemeenteraad in de vergadering van 29-04-1999 akkoord gaat.

De Stichting Cold War Historical Center uit Uithuizen wil nagaan in hoeverre het bunkercomplex van Marsum tot een museum kan worden omgebouwd. Daarvoor is het nodig te weten wat de historische en de toeristische potentie van dit complex is. De stichting heeft de Geschiedeniswinkel van de Rijksuniversiteit Groningen, Faculteit der Letteren, ingeschakeld om studie te verrichten. De Geschiedeniswinkel is van mening dat het complex tot een publiekstrekker van formaat kan uitgroeien. Bij de planvorming is ook de Federatie van Musea in de Provincie Groningen nauw betrokken. Het onderzoek duurt drie maanden. De stichting betaalt zelf 5 duizend gulden. Verder heeft de stichting bijdragen gevraagd van de provincie Groningen en de gemeente Appingedam. Nog nergens in de Nederlandse musea wordt het thema "Koude Oorlog" in al zijn facetten behandeld. In Marsum moet dit twaalf meter onder het landschap zijn beslag gaan krijgen.

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt dhr. W.B. van der Steeg, telefoon 0596-639391.

Deel: ' Delfzijl subsidieert onderzoek oorlogsmuseum Marsum '
Lees ook