Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

05-11-1999

Gemeente Delfzijl gaat 450 woningen als referentiepunten taxeren voor de wet WOZ

In het kader van de hertaxatie van alle objecten voor de periode 2001 tot en met 2004 gaat de gemeente Delfzijl referentiepunten bepalen. De hertaxatie vindt plaats in het kader van de wet Waardevastelling Onroerende Zaken (WOZ). De referentiepunten worden verkregen door 450 woningen in de gemeente Delfzijl volledig te laten taxeren. De referentiepunten van de niet-woonobjecten zijn al in kaart gebracht.

In de komende weken komen taxateurs bij deze woningen langs om ze volledig te taxeren. De taxateurs zullen daarbij de bewoners vragen om hun medewerking. Zij hebben een legitimatiekaart die ze op verzoek tonen. Om een goede taxatie van de woning te krijgen is het van belang om een aantal woningen zowel van binnen als van buiten te kunnen taxeren. De gemeente Delfzijl vraagt de bewoners hun medewerking daaraan te verlenen.

De taxateurs verkrijgen door het taxeren van de 450 woningen een referentienet. Dit referentienet is een afspiegeling van alle woningen in de gemeente Delfzijl. Deze overige woningen zullen worden vergeleken met het referentienet en op basis daarvan getaxeerd.

De taxatiewerkzaamheden worden door de gemeente uitbesteed aan Kafi B.V. te Zwolle. Dit bedrijf is onafhankelijk en gespecialiseerd in taxaties.

Meer informatie over de hertaxatie kan ingewonnen worden bij de sectie belastingen van de gemeente Delfzijl. Telefoonnummers hiervan zijn: mevrouw A. Makken 0596-639909, medewerkster sectie belastingen, belast met de wet Waardevaststelling Onroerende Zaken en de heer L. Meijerhof 0596-639980, chef sectie belastingen c.a.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer L. Meijerhof, telefoon 0596-639980.

Zoekwoorden:

Deel: ' Delfzijl taxeert 450 woningen als referentiepunten wet WOZ '
Lees ook