Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

20-04-1999

College wil definitieve oplossing voor knellend gemeentehuis

Uit een door de Grontmij uitgebracht rapport blijkt dat de capaciteit van het gemeentehuis ontoereikend is. Begin dit jaar heeft het college van burgemeester en wethouders daarom tijdelijke huisvesting in het Edon-gebouw overwogen. Zij heeft echter besloten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid maar zich voortvarend te richten op een geschikte definitieve oplossing voor dit knellend probleem.

De Grontmij krijgt de opdracht om, met haar rapport als uitgangspunt, een programma van eisen te formuleren. Hierbij zal zij aanstaande ontwikkelingen betrekken zoals bijvoorbeeld de komst van een Centrum voor Werk en Inkomen. Ook zal de Grondmij rekening moeten houden met de wens van de gemeente om tot een front- en backoffice organisatie (één loket voor de burgers) te komen. Het college acht het echter niet meer verantwoord deze ontwikkelingen af te wachten. Daarom wordt er ook een tussenoplossing uitgewerkt in de vorm van versnelde huisvesting. Deze moet passen in het definitieve plan. De Grondmij zal verschillende huisvestingsvarianten uitwerken. Nadat interne gemeentelijke commissies zich over de plannen hebben gebogen, zal het eindadvies voor 1 november aan het college worden voorgelegd.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw K.K. Janiszyn, telefoon 0596 639305.

Deel: ' Delfzijl wil oplossing voor te klein gemeentehuis '




Lees ook