Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

31-08-1999

Delfzijl wil subsidie voor festiviteiten in 2000 verhogen

Burgemeester en wethouders van Delfzijl zijn van plan aan de plaatselijke organisaties in 2000 extra subsidie toe te kennen voor Koninginnedag, 5 mei en verdere activiteiten. Normaliter is voor dit doel 40 cent per inwoner beschikbaar. Als de gemeenteraad hiertoe op 08-11-1999 besluit wordt dit bedrag éénmalig verhoogd tot 1 gulden.

Het volgend jaar is naast de gebruikelijke viering van Koninginnedag en de 4 mei-herdenking sprake van het 55-jarig jubileum van de bevrijding. Verder zijn er subsidieverzoeken ingediend in verband met de organisatie van millenniumactiviteiten.

De gemeente stelt aan de organisaties die onder de huidige 40 cent-regeling vallen één bedrag ter beschikking dat algemeen bestemd is voor volksfeesten in 2000. De invulling van dit bedrag is naar eigen keuze. Voor de kleinere kernen geldt een basisbedrag van 1000 gulden. De betrokken organisaties krijgen rechtstreeks bericht over het nieuwe subsidiebedrag.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer W.B. van der Steeg, telefoon 0596-639391.

Deel: ' Delfzijl wil subsidie voor festiviteiten in 2000 verhogen '
Lees ook