Delhaize Groep


Delhaize Groep verhoogt prijs vrijwillig overnamebod voor Alfa-Beta Vassilopoulos met 11,5% tot EUR 34,00

Vassilopoulos familie is het eens met nieuwe overnameprijs en aanvaardt het overnamebod

BRUSSEL, België - 29 juni 2009 - Delhaize Groep (Euronext Brussel: DELB - NYSE: DEG), de Belgische internationale voedingsdistributeur, maakte vandaag bekend dat haar volle dochtervennootschap Delhaize "The Lion" Nederland B.V. ("Delned") haar overnameprijs met 11.5 % heeft verhoogd tot EUR 34,00 per Alfa-Beta Vassilopoulos aandeel. Daarnaast deelt Delhaize Groep mee dat zij met de Vassilopoulos familie een akkoord heeft bereikt om het overnamebod te aanvaarden aan de verhoogde overnameprijs voor 887 494 Alfa-Beta aandelen, hetzij ongeveer 7 % van het totaal en met een andere belangrijke private aandeelhouder voor 630 000 aandelen, hetzij ongeveer 5% van het totaal.

Pierre-Olivier Beckers, Voorzitter van het Executief Comité en Afgevaardigd Bestuurder van Delhaize Groep, verklaarde: "Ik ben zeer verheugd dat de leden van de oprichtersfamilie van Alfa-Beta ons vrijwillig overnamebod steunen. Delhaize Groep kende sinds onze eerste investering in Alfa-Beta in 1992 een succesvolle samenwerking met de Vassilopoulos familie en wij zijn dankbaar voor hun steun gedurende al deze jaren. Wij geloven dat deze overeenkomst het bewijs is van ons gemeenschappelijk vertrouwen in de toekomst van Alfa-Beta."

De heer Charalambos Vassilopoulos verklaarde in naam van de Vassilopoulos familie: "Het overnamebod bevestigt de jarenlange samenwerking van de Vassilopoulos familie met Delhaize Groep. Delhaize Groep was een belangrijke partner voor Alfa-Beta en de familie sinds haar eerste investering in het bedrijf in 1992. Wij zijn ervan overtuigd dat zij Alfa-Beta zullen blijven steunen in de toekomst, dat zij de unieke positionering van de onderneming op de markt zullen handhaven en haar waarden en vooral haar medewerkers zullen respecteren."

Op 18 mei 2009 maakte Delhaize Groep bekend dat haar volle dochteronderneming Delhaize "The Lion" Nederland B.V. ("Delned") aan de Hellenic Capital Market Commission ("CMC") een vrijwillig overnamebod had voorgelegd voor alle resterende aandelen van Alfa-Beta Vassilopoulos die nog niet door Delned zijn aangehouden aan de prijs van EUR 30,50 per Alfa-Beta aandeel. Vóór het overnamebod bezat Delhaize Groep ongeveer 65,27% van de bestaande aandelen van Alfa-Beta.

De prospectus betreffende het overnamebod werd goedgekeurd door de CMC op 5 juni 2009. Op 22 juni 2009 maakte de Raad van Bestuur van Alfa-Beta haar oordeel bekend, ondersteund door haar onafhankelijke financiële raadgevers, dat het overnamebod aan een eerlijke prijs gedaan wordt aan de minderheidsaandeelhouders van Alfa-Beta.

Delned maakte vandaag bekend dat zij de goedkeuring van de CMC afwacht voor een verhoging van 11,5% van de overnameprijs tot EUR 34,00 per Alfa-Beta aandeel. Vergeleken met het handelsniveau van Alfa-Beta vóór de bekendmaking van het overnamebod, vertegenwoordigt de verhoogde overnameprijs de volgende premie:
· 36,0 % boven de slotkoers op 15 mei 2009,
· 38,9 % boven de volume gewogen gemiddelde slotkoers van de laatste drie maanden eindigend op 15 mei 2009, en
· 31,0 % boven de volume gewogen gemiddelde slotkoers van de laatste zes maanden eindigend op 15 mei 2009. Alle aandelen waarop vóór de slotdatum van het bod, zijnde 9 juli 2009, een geldig overnamebod werd gedaan, zullen recht geven op de verhoogde overnameprijs van EUR 34,00 per aandeel (na aftrek van de toepasselijke belastingen). Delned is van plan om Alfa-Beta aandelen "on-or off-market" aan te kopen aan prijzen die reiken tot aan de verhoogde overnameprijs van EUR 34,00 per Alfa-Beta aandeel. Delned heeft geen intentie om de overnameprijs nogmaals te verhogen.

Zoals meegedeeld op 18 mei 2009 is Delned van plan haar uitkooprecht uit te oefenen om eventuele resterende aandelen van Alfa-Beta te verwerven indien de participatie van Delned in Alfa-Beta ten minste 90% van de stemrechten bereikt. Bij het bereiken van 95% van de stemrechten van Alfa-Beta zal Delned overgaan tot de stopzetting van de indiening van de aandelen van Alfa-Beta op de beurs van Athene.

Gelieve de website van de Athens Exchange (www.athex.gr) te raadplegen voor de officiële mededeling betreffende dit verhoogde overnamebod.

Alfa-Beta is een Griekse voedingsdistributeur opgericht in 1969. Op het einde van het eerste kwartaal van 2009 bestond het verkoopnetwerk van Alfa-Beta uit 199 winkels (waarvan 151 zelfuitgebate, 38 geaffilieerde en 10 Cash-and-Carry winkels). In 2008 bedroegen de geconsolideerde opbrengsten van Alfa-Beta ongeveer EUR 1 337 miljoen en de netto geconsolideerde winst ongeveer EUR 32,7 miljoen. Eind 2008 stelde Alfa-Beta 7 612 mensen tewerk. Alfa-Beta is genoteerd op de Athens Exchange (BASIK) sinds 1990. Delhaize Groep verwierf ongeveer 45,42% van het kapitaal van Alfa-Beta in 1992, en kocht sindsdien aandelen in de open markt om vandaag een participatie van ongeveer 65,86% van het totaal van Alfa-Beta's aandelen te bereiken.

Delhaize Groep is een Belgische voedingsdistributeur met activiteiten in zeven landen op drie continenten. Op het einde van het eerste kwartaal van 2009 bestond het verkoopnetwerk van Delhaize Groep uit 2 670 winkels. In 2008 boekte Delhaize Groep EUR 19 miljard aan opbrengsten en EUR 467 miljoen aan nettowinst (deel van de Groep). Eind 2008 stelde Delhaize Groep ongeveer 141 000 mensen tewerk. Delhaize Groep is genoteerd op Euronext Brussel (DELB) en de New York Stock Exchange (DEG).

Dit persbericht is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. U vindt het ook op de website http://www.delhaizegroep.com. Vragen kunnen verzonden worden naar investor@delhaizegroup.com.

» Waarschuwingen

Deze persmededeling is noch een aanbod tot aankoop, noch een aansporing tot het kopen van gewone geregistreerde aandelen van Alfa-Beta, noch een aansporing tot aanvaarding van het overnamebod. Delned zal het overnamebod enkel conform het reglement dat uiteengezet werd in de prospectus plaatsen en de informatie in deze persmededeling werd op basis van de prospectus opgesteld. Delhaize Groep, Delned, en zijn financiële raadgevers maken in geen geval aanbevelingen opdat de aandeelhouders van Alfa-Beta zouden deelnemen aan het overnamebod.

Het in deze bekendmaking vermeld overnamebod wordt niet gedaan en aanbiedingen zullen niet worden aanvaard van, of in naam en voor rekening van houders van aandelen van Alfa-Beta, in rechtsgebieden waarin dergelijk overnamebod de wetten en regelgevingen van deze rechtsgebieden niet zou naleven. Personen die in het bezit komen van deze bekendmaking, de prospectus (waarnaar hierboven wordt verwezen) of andere documenten met betrekking tot dit overnamebod of andere effecten waarnaar hierboven wordt verwezen, dienen zichzelf te informeren met betrekking tot deze beperkingen en dienen deze na te leven.


Deel: ' Delhaize Groep verhoogt prijs vrijwillig overnamebod voor Alfa-Beta .. '


Lees ook