Ingezonden persbericht


Persbericht

Deloitte en ING starten pilot met kredietrapportages via SBR

Rotterdam/Amsterdam, 25 oktober 2011 - Met de toepassing van Standaard Bedrijfsrapportages (SBR) worden de processen voor het aanvragen van kredieten en voor kredietrevisies aanzienlijk vereenvoudigd. Voor de realisatie hiervan hebben de ING en Deloitte een samenwerkingsverband aangekondigd. Een van de doelen van de vereenvoudiging is dat ondernemers eerder duidelijkheid kunnen verkrijgen over hun kredietaanvraag.

Met het ondertekenen van het samenwerkingsverband delen Deloitte en de ING de visie dat het gebruik van SBR van groot belang is voor het optimaliseren van de gegevensuitwisseling tussen ondernemer, intermediair en banken. Hierdoor wordt de betrouwbaarheid en kwaliteit van de gegevens verbeterd en de snelheid van gegevensuitwisseling verhoogd. Dit leidt ertoe dat de toegang tot krediet wordt verbeterd en dat banken meer maatwerk aan ondernemers kunnen bieden. Daarnaast kan met SBR de doorlooptijd bij een kredietaanvraag wordt verkort.

Bart Schlatmann, COO van ING Nederland, benadrukt het belang van SBR voor alle ketenpartijen: "Sinds de overheid in mei 2011 definitief heeft gekozen voor SBR als exclusief kanaal voor de IB en VPB aangiften met ingang van 1 januari 2013, zien we een duidelijke kentering in de aandacht voor SBR bij alle ketenpartijen. Binnen de categorie grote kantoren loopt Deloitte voorop. Zowel intermediairs als banken kunnen dankzij SBR de kwaliteit van hun dienstverlening aan ondernemers verbeteren."

Met het operationaliseren van kredietrapportages en kredietaanvragen via SBR is Deloitte volledig operationeel op een aantal van de belangrijkste SBR-stromen. Vanaf oktober/november dit jaar verzorgt Deloitte namelijk voor al haar klanten in het midden- en kleinbedrijf ook de deponering van zowel de commerciële als fiscale jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel, alsook de aangifte omzetbelasting via het SBR kanaal. Hiermee is Deloitte als intermediair voorloper in de toepassing van de SBR-aanpak.

Cees de Boer, CFO en COO van Deloitte Nederland, is zeer positief over de samenwerking tussen de ING en Deloitte: "Standaardisatie van gegevensuitwisseling is de basis voor efficiënter werken. Door de toepassing van SBR zijn we in staat om dit te realiseren en onze klanten toegevoegde waarde te bieden. De samenwerking met de ING is een startpunt voor bredere samenwerking met marktpartijen om de gegevensuitwisseling tussen onze klanten en uitvragende partijen te vereenvoudigen."

Over SBR
Met SBR kunnen ondernemers gemakkelijk en veilig hun jaarcijfers digitaal aanleveren bij de ING. Deze cijfers zijn onder meer van belang voor het aanvragen van een krediet. Ook de Belastingdienst, het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel kunnen financiële rapportages digitaal ontvangen. Zie ook www.rapportageportaal.nl

Contact:

Deel: ' Deloitte en ING starten pilot met kredietrapportages via SBR '
Lees ook