PERSBERICHT

Namens de Raden van Bestuur van Delta Lloyd Verzekeringsgroep N.V. en NUTS OHRA Beheer BV zenden wij u hierbij het heden ter publicatie vrijgegeven gezamenlijke persbericht.

Amsterdam/Arnhem, 30 september 1999

DELTA LLOYD en NUTS OHRA ondertekenen fusie-overeenkomst

Delta Lloyd Verzekeringsgroep en NUTS OHRA Beheer hebben definitieve overeenstemming bereikt over de fusie van beide organisaties. De fusie-overeenkomst werd ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur van Delta Lloyd mr. J.E. Jansen, tevens bestuursvoorzitter van de nieuwe combinatie en de voorzitter van de Raad van Bestuur van NUTS OHRA mr. Th.J.M. Roos, tevens lid Raad van Bestuur van de nieuwe combinatie.

De fusie is voorgelegd aan de mededingingsautoriteiten van de Europese Commissie en toezichthouders. De ondernemingsraden, de Algemene Ledenraad van de Vereniging NUTS OHRA en de Raden van Commissarissen hebben reeds ingestemd.

Delta Lloyd Nuts Ohra zal gaan opereren als een brede financiële dienstverlener (all finance). De verzekeringscombinatie zal zich tevens kenmerken als een multidistributieconcern.

Delta Lloyd Nuts Ohra biedt werk aan 6.000 mensen en zal naar verwachting ruim 12 miljard gulden omzet realiseren in 1999. Delta Lloyd Nuts Ohra is de derde verzekeraar overall, de derde pensioenverzekeraar, de tweede in zorg en de tweede direct writer.

Voor nadere informatie:

Hans Koeleman
Tel: 020 - 594 44 88

N.B.:   Een foto van de ondertekening kan digitaal worden verkregen bij ANP-net.         Tevens is de foto beschikbaar bij Adviesbureau Klijnsma & Bodes bv, tel. 070 - 313 10 31.  

Zoekwoorden:

Deel: ' DELTA LLOYD en NUTS OHRA ondertekenen fusie-overeenkomst '
Lees ook