Gemeente Coevorden

Demissionair minister Jorritsma (Economische Zaken) verricht starthandeling Regionaal Overslag Centrum Coevorden
Woensdag 8 mei aanstaande

Op woensdag 8 mei verricht demissionair minister mevrouw Annemarie Jorritsma van Economische Zaken de officiële starthandeling voor de aanleg van het Regionaal Overslag Centrum (ROC) in Coevorden. Daarnaast wordt het contract ondertekend door de gemeente Coevorden en de aannemerscombinatie die de aanleg en exploitatie van de haven en het natte bedrijventerrein uitvoert. Plaats van handeling is Loods 1 van het voormalige Navo-terrein aan de De Mars in Coevorden.

Het Regionaal Overslag Centrum in Coevorden bestaat uit een haven, een bijbehorend nat bedrijventerrein en een zogenaamd tri-modaal overslagcentrum. Het centrum is geschikt voor de overslag van alle soorten goederen via 'modal-shift': het wisselen van transportmodaliteiten tussen weg, water en spoor. Deze directe verbinding tussen weg, water en spoor in Coevorden is uniek voor Noord-Oost Nederland.

Shuttle-treinen
Het tri-modale overslagcentrum bestaat uit een waterterminal voor de goederenoverslag van het water op de wal en andersom. De gemeente Coevorden is eigenaar van deze openbare terminal en is momenteel in onderhandeling met een exploitant hiervoor. Daarnaast wordt een nieuwe treinterminal aangelegd die geschikt is voor schuttle-treinen van 700 meter lang. Dit is een uitbreiding van de huidige treinterminal waar op dit moment treinen van 200 meter lang afgehandeld kunnen worden.

Europark
De haven en het natte bedrijventerrein zijn onderdeel van het grensoverschrijdende industrieterrein Europark, maar worden als zelfstandig onderdeel van het Europark ontwikkeld. De nu aan te leggen haven is geschikt voor schepen van 1000 ton en loopt hiermee vooruit op de opwaardering van het kanaal Almelo-Coevorden door de provincie Overijssel. Met de aanleg van de haven is een investering van ongeveer 12,5 miljoen euro gemoeid.
Aan de gemeente zijn hiervoor subsidies verleend van circa 8,2 miljoen euro van de provincie Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

Aanbesteding
In maart jongstleden is de aanbestedingsprocedure voor de aanleg van de haven en het natte bedrijventerrein afgerond. De combinatie CROCC, bestaande uit KWS Drenthe, Hazelaar Aanneming, Schagen Zwolle en Grontmij Advies en Techniek, gaat de haven en het natte bedrijventerrein aanleggen en exploiteren. Met deze aannemerscombinatie gaat de gemeente Coevorden een publiek private samenwerking aan.
Naar verwachting is de aanleg van de haven eind dit jaar afgerond.

Het programma ziet er uit als volgt:

10.15 uur: Ontvangst genodigden.
10.45 uur: Ondertekening contract door burgemeester mr. ing. B.P. Jansema van Coevorden en de heer K. van den Berg, gevolmachtigde van Aannemerscombinatie CROCC.
Ondertekening van de steunbetuiging door mevrouw A. Jorritsma. 11.00 uur: Officiële starthandeling door mevrouw A. Jorritsma. 12.00 uur: Vertrek mevrouw Jorritsma.
Lunch met 3-minute-speeches door diverse gasten.
13.30 uur: Ontmoetingsplein met stands van onder meer de gemeente Coevorden, Europark, Penske, Bentheimer Eisenbahn.
14.30 uur: Einde programma.

Deel: ' Demissionair minister Jorritsma verricht starthandeling Regionaal Ov.. '
Lees ook