Regulier gaat Alternatief


Opleiding diep holistisch lichaamswerk in Arnhem

ARNHEM, 20090903 -- Op 6 november 2009 (demo-dag 13 september) start bij de school voor levenskunst `Meer mensen Mens' in Arnhem de opleiding Esbima (Expressieve structurele bindweefselmassage), een methodiek voor diep holistisch lichaamswerk. Deze studie is ontwikkeld als verdiepingsslag en deskundigheidsbevordering voor beroepsbeoefenaren uit zowel de reguliere als de alternatieve gezondheids- en welzijnszorg. Maar ook anderen die zich geroepen voelen bij te dragen aan bewustwording van de mens kunnen voor dit leertraject in aanmerking komen. Demo-workshop: 13 september 11.00-17.00 uur.

Terwijl op bepaalde fronten de strijd tussen de reguliere en alternatieve gezondheidszorg onverminderd voortduurt, waarbij fanatieke voorvechters van beide kanten elkaar om de oren slaan met termen als kwakzalvers respectievelijk zalfkwakkers, is er goed bericht. Steeds meer vertegenwoordigers van beide richtingen ontwikkelen een genuanceerder beeld, waarin plaats is voor andere zienswijzen en een constructieve dialoog. Hierdoor kunnen nieuwe vormen van kruisbestuiving plaatsvinden die de hele mensheid ten goede komen.

Integere alternatieve genezers sturen mensen door naar reguliere huisartsen en specialisten als hun kunnen en kunde tekortschieten. En er zijn reguliere artsen die zoeken naar wegen om de oorzaken van ziekten in beeld te krijgen en meer zelfverantwoordelijkheid te genereren bij hun patinten. Zij zijn moe van het alsmaar pillen voorschrijven, de steeds terugkerende klachten, de eindeloze stroom van hulpvragers die dag in dag uit hun spreekkamers bevolken en in het strakke rooster nooit meer dan tien tot twintig minuten aandacht toegemeten kunnen krijgen.

Yoyo Olivier - van der Kooi, die in Arnhem sinds twintig jaar een bloeiende praktijk voor Postural Integration (lichaamsgerichte psychotherapie) voert en daarnaast tien jaar geleden de school voor levenskunst Meer mensen Mens oprichtte, heeft in de afgelopen jaren een leergang diep lichaamswerk ontwikkeld, speciaal toegesneden op mensen die vanuit meditatieve rust en aandacht met mensen (willen) werken aan gezondheid en bewustwording.

'Esbima' (Expressieve structurele bindweefselmassage), de methodiek die in deze leergang wordt behandeld, benadert de hele mens en heeft zijn wortels in de Tao, de Advaita Vedanta en de Tantra. Er wordt zowel met het lichaam als met de emoties en de denkpatronen gewerkt, ter bevrijding van de essentie.

Deze intensieve deeltijdstudie (vijf modules van zes dagen t/m januari 2011) is bedoeld als deskundigheidsbevordering voor artsen, (psycho)therapeuten, verpleegkundigen en welzijnswerkers die - vanuit of naast hun eigen praktijk of specialisme - de innerlijke heelmeester bij hun patinten/clinten willen activeren. En meer vanuit gelijkwaardigheid, rust en verbinding met hen willen werken aan genezing en bewustwording. Maar ook mensen met een andere achtergrond, die vanuit een diepe bewogenheid hun medemens willen dienen, kunnen in aanmerking komen voor deze opleiding.

Belangrijk is dat de deelnemers aan dit verdiepingstraject bereid zijn om even uit de hirarchie van hun maatschappelijk gedefinieerde rollen te stappen en elkaar van mens tot mens te ontmoeten in een proces waarbij zij ook geacht worden zichzelf bloot te geven en te laten `doorlichten' op oud zeer en achterstallig onderhoud.

Op zondag 13 september geeft Yoyo van 11.00-17.00 uur een demonstratieworkshop Esbima. Het leertraject gaat in op 13 oktober met de eerste zesdaagse module (t/m 18 oktober).

Locatie: de Achtste Hemel, Oost-Peterstraat 23/25 in Arnhem.

Informatie en reservering:
www.meermensenmens.nl, info@meermensenmens.nl, T 026-3512967


School voor Levenskunst Meer mensen Mens
Oost-Peterstraat 31
6822 AD Arnhem


Deel: ' Demodag opleiding diep holistisch lichaamswerk in Arnhem '
Lees ook