Demonstratie 14 juni Beursplein Amsterdam Stop de sociale sloop


Zaterdag 14 juni 2014 14 uur demonstratie ‘Stop de sociale sloop! Verzet nu’

Amsterdam, 20140611 -- De Initiatiefgroep ‘Stop de sociale sloop! Verzet nu’ organiseert een demonstratieve optocht op zaterdagmiddag 14 juni vanaf het Beursplein naar de Dokwerker in Amsterdam. De manifestatie op het Beursplein begint om 14 uur. De demonstratieve optocht vertrekt om 14.30 uur naar de Dokwerker. Daar op het Jonas Daniël Meijerplein staan vanaf ongeveer 15.30 uur sprekers en een optreden van 4Tuoze Matroze op het programma. Er zijn o.a. sprekers namens de Initiatiefgroep, Initiatief voor Betaalbaar Wonen Noord en het personeel van verzorgingshuis Sint Jacob – dat actie voert om sluiting te voorkomen.

De regering is weggestemd, maar stapt uit zichzelf niet op. De crisispolitiek is ook niet van tafel. De grootste bezuinigingen komen juist nog. De sloophamer van de regering en de gemeente treft gewone mensen in de wijken in Amsterdam, net zoals in de rest van Nederland. Daarom houdt de Initiatiefgroep deze demonstratie.

Samen een vuist maken

Om een vuist te kunnen maken tegen de afbraak van wijkvoorzieningen en de sociale sloop is het nodig dat gewone mensen uit verschillende wijken en sectoren zich verenigen.

De initiatiefgroep bestaat uit bewoners van tal van wijken uit heel Amsterdam.

ABVAKABO afdeling Amsterdam, bewonerscommissie Zaandammerplein, Bond Precaire Woonvormen, Belangen Vereniging voor Uitkeringsgerechtigden, bewonersgroep Spaarndammerbuurt, FNV Bondgenoten, de Groenen Amsterdam, Huurdersvereniging Oost, Internationale Socialisten, Huurdersopstand – een groep van 12 bewonerscommissies –  Huurdersvereniging Oost, de Rode Morgen en XminY ondersteunen de demonstratie.

Stop de afbraak!

De afbraak en de uitverkoop van de sociale huisvesting drijft gewone mensen naar de rand van de stad en eroverheen. Huren stijgen explosief, omdat de verhuurdersheffing – heffing van 1.7 miljard die woningcorporaties tot 2017 betalen over hun bezit – wordt afgewenteld op de huurders. De huren van  van sociale huurwoningen die in Amsterdam opnieuw in de verhuur komen, stegen de laatste 3 jaren van 450 euro naar 560 euro, een stijging van 24 procent. Terwijl de bruto-inkomens van de groep die in aanmerking komt voor sociale huurwoningen in dezelfde periode in Amsterdam met 5 procent daalde.

Wijkvoorzieningen, zoals bibliotheken, jongerencentra, buurthuizen en sportvoorzieningen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Er is kaalslag in de (thuis-)zorg en door het verdwijnen van verzorgingstehuizen in de wijken wordt de toenemende groep ouderen steeds meer aan haar lot  overgelaten.    

Armoede en werkloosheid

In de wijken neemt de armoede en de werkloosheid toe. Volgens het Centraal Bureau Statistiek zouden er in 2012 664.000 arme huishoudens en 1,329 miljoen arme personen in Nederland zijn. Het aantal voedselbanken is in 2012 met 20% gegroeid en in 2013 zelfs 25 tot 35%. Van de kinderen in Nederland is op dit moment 11,4% arm, dat zijn er 384.000. De armen worden armer en de rijken worden rijker.

Het officiële werkloosheidpercentage in 2013 is 8,5% (een stijging van 100.000 werklozen).

Laat de rijken de crisis betalen!

In Nederland is het gezamenlijk vermogen van de 500 rijkste Nederlanders het laatste jaar toegenomen met ruim 6% tot 113 miljard euro. Volgens het CBS is momenteel 16,5 % van de jongeren werkloos. De kapitalistische overproductiecrisis ontneemt jongeren hun toekomst.

De Initiatiefgroep ‘Stop de sociale sloop! Verzet nu’ vindt dat de kosten van de crisis, die veroorzaakt is door de financiële sector, niet afgewenteld moeten worden op de gewone mensen. Wij gaan de crisis niet betalen. Laat de rijken de crisis betalen!

Alleen kun je niets, samen kun je alles!

De initiatiefgroep richt zich op bondgenoten die de zelfstandige en democratische strijd van gewone mensen tegen de crisispolitiek vooruit kunnen brengen. In de buurtstrijd kunnen buurtbewoners alleen een vuist maken als ze zich verbinden met bijvoorbeeld de strijd van de werkers in de zorg, de sociale werkplaatsen, de schoonmakers, het onderwijs en de post. Het gaat erom wederzijdse ondersteuning en solidariteit te ontwikkelen.

De initiatiefgroep komt op voor de volgende eisen:
 • Meer betaalbare huurwoningen, stop de uitverkoop, stop en voorkom de leegstand!
 • Stop de afbraak van de sociale huisvesting!
 • Stop de huurexplosie!

 • Behoud en uitbreiding van voorzieningen voor jong en oud in de wijken!

 • Meer sportvoorzieningen!

 • Goede (thuis)zorg in de wijk!

 • Lonen en uitkeringen omhoog!

 • Vaste banen en een toekomst voor de jeugd!

 • Wij gaan de crisis niet betalen. Laat de rijken de crisis betalen!’

 • Zie ook: aankondiging (PDF)

  Deel: ' Demonstratie 14 juni Beursplein Amsterdam Stop de sociale sloop '
  Lees ook