Gemeente Roermond

Roermond, 3 september 2001

Donderdag 6 september

Demonstratie van elektronische stemapparatuur

De gemeente Roermond gaat binnenkort stemmachines of stemcomputers aanschaffen. Alle inwoners van Roermond kunnen hun mening geven over de aan te schaffen machines of computers. Leveranciers van de apparatuur geven op donderdag 6 september in het Multifunctioneel Centrum 't Paradies aan de Munsterstraat een demonstratie. De demonstratie vindt plaats tussen 12.00 en 21.00 uur.

In 2002 vinden de gemeenteraadsverkiezingen. Kiezers kunnen dan weer hun stem uitbrengen op één van de kandidaat-raadsleden. Ook vinden de verkiezingen voor de Tweede Kamer komend jaar plaats. Tot nu toe ging stemmen altijd met het bekende rode potlood en een papieren stembiljet. Met ingang van de volgende verkiezingen worden de stemmen elektronisch uitgebracht. Door elektronisch te stemmen kan veel sneller de uitslag bekend worden gemaakt. Bovendien is de kans op fouten bij de telling uitgesloten.

Geïnteresseerden kunnen hun voorkeur voor één van de mogelijkheden kenbaar maken op een enquêteformulier. De uitkomst van de enquête wordt betrokken bij het maken van een definitieve keuze.

Deel: ' Demonstratie elektronische stemapparatuur in Roermond '
Lees ook