Ingezonden persbericht

Demonstratie tegen bewind Hugo Chavas

Demonstratie in diverse europese hoofdsteden

DEN HAAG, 20030202 -- Hedenmiddag, hebben ca. 250 aanhangers van de oppositie voor de Ambassade van Venezuela, Nassaulaan te Den Haag, handtekeningen verzameld. Hetzelfde gebeurde om exact dezelfde tijd in 6 andere Europese hoofdsteden.

Alle handtekeningen worden verzameld ter ondersteuning van de lokale oppositie in Venezuela die met de dag toeneemt en ter ondersteuning van nationale staking die nog steeds voortduurt.

De oppositie wil haar doel bereiken en eisen onmiddellijk aftreden van de zittende President en het uitschrijven van nieuwe verkiezingen.

Volgens de oppositie maakt Hugo Chavez ernstig misbruik van zijn macht en richt hij het land ten gronde.

Van zijn verkiezingsbeloftes als linkse President, om de welvaart van het land beter te verdelen, is niets terecht gekomen.

Hevige schendingen van de mensenrechten zijn aan de orde van de dag. Door een tussentijdse wijziging van de Grondwet door te voeren, hetgeen tot ieders verbazing is geschied, heeft hij zich verzekerd van het Presidents amt tot het jaar 2008. Hierdoor wordt volgens de oppositie elke uitzicht op verbetering van de situatie ontnomen.

De pers wordt intussen het leven het moeilijk gemaakt door dreigementen van chavistas, die het gebruik van geweld niet schuwen. De tijd is aangebroken, dat de wereld oog krijgt voor de goede bedoelingen van de groeiende oppositie. Door zulks voor de Ambassades van Venezuela in Europa kenbaar te maken en handtekeningen te verzamelen, hopen de residenten hier de oppositie in Venezuela steun in de rug te geven.

Opgetekend namens
Jose Pinto
Multicultureel Via Venezuela

Voor vragen of informatie: 013 - 4682755

Deel: ' Demonstratie tegen bewind Hugo Chavas '
Lees ook