Demonstratie tegen huurexplosie, 14 maart Amsterdam


Ruim 50 bewoners en maatschappelijke organisaties uit Amsterdam roepen op om op zaterdag 14 maart massaal te demonstreren.

Amsterdam, 20150218 -- De demonstratie start om 14:00 uur op het Jonas Daniel Meijerplein en om 15:00 uur is de slotmanifestatie op de Dam. Op beide locaties zullen vertegenwoordigers van de (bewoners)organisaties en de direct getroffenen van het huurbeleid aangeven hoe ernstig de situatie voor heel veel huurders is en politiek en corporaties oproepen een inflatievolgend huurbeleid te voeren en voldoende sociale huurwoningen voor zowel lage als midden inkomens beschikbaar te houden.

Het protest wordt georganiseerd en ondersteund door huurdersorganisaties uit alle stadsdelen, de Huurdersvereniging Amsterdam, huurderskoepels, bewonerscommissies deel uitmakend van de  “Huurderkaravaan”, FNV Amsterdam, bewonerscommissie uit verschillende buurten, Het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord,  de Bijstandsbond en de ASVA studentenunie.

Zij roepen huurders en sympathisanten op massaal te komen.

De organisaties constateren dat huren voor velen onbetaalbaar wordt. In de afgelopen twee jaren was de huurverhoging jaarlijks 4% tot 6.5% . Steeds meer huurders maken zich zorgen of zij de huur nog wel kunnen betalen. Jongeren kunnen huren niet meer betalen en lopen tegen lange wachtlijsten op. Anderen beknibbelen op eerste levensbehoeftes om nog een dak boven hun hoofd te kunnen houden. Velen besparen op bijvoorbeeld doktersbezoek, op verzekeringen, op eten.

Van de honderden Euro’s  die men jaarlijks meer kwijt is aan huur, verdwijnt een groot deel naar de schatkist. Dat komt omdat de Regering de “verhuurderheffing” heeft ingevoerd, een belastingmaatregel voor verhuurders van sociale huurwoningen. Deze heffing wordt volledig verhaald op de huurders. Die dit direct  in de toch al lege portemonnee voelen.

Ook maken de organisaties zich zorgen dat er steeds meer sociale huurwoningen worden verkocht en leeggekomen woningen een enorme huursprong maken als deze opnieuw verhuurd worden.

Zij zien dat het gat steeds groter wordt tussen de gerechtvaardigde vraag naar een passende betaalbare huurwoning en het beschikbare aanbod. Met als gevolg: steeds langere wachtlijsten voor zowel jong als oud.

Dit beleid, wat jong tot oud met zowel een laag  of midden inkomen treft, moet stoppen !

Deze boodschap willen ze duidelijk overbrengen aan de Amsterdamse politiek, de verhuurders (wooncorporaties) en aan de politici in Den Haag.

Daarom de oproep: “stop de huurexplosie” en pleiten de organisaties voor:

-een inflatievolgend huurbeleid

-meer sociale huurwoningen voor de lage en midden-inkomensgroepen.

De komende weken zullen tientallen vrijwilligers de buurten ingaan om de oproep “stop de huurexplosie” massaal te verspreiden.

Voor informatie, flyers en affiches, kan contact worden opgenomen met secretariaat@ibw-n.nl of han_wanders@hotmail.com, zie ook: https://www.huurdersopstand.nl of www.ibw-n.nl

Ondersteunende organisaties van deze demonstratie zijn:

ASVA studentenunie

Bewonersbelangenvereniging Kelbergen

Bewonerscommissie Banne II Eigen Haard

Bewonerscommissie Bannecentrum Rochdale

Bewonerscommissie Het Hogeland Eigen Haard

Bewonerscommissie Complex 5 (vogelbuurt) Stadgenoot

Bewonerscommissie Kadoelerbreek

Bewonerscommissie Mesdagstraat

Bewonerscommissie Nieuwendam Noord

Bewonerscommissie Noorlandercomplex

Bewonerscommissie Oranje Nassaukazerne

Bewonerscommissie Rochdale Complex  Amstelveenseweg

Bewonersgroep Spaarndammerbuurt

Bewonersraad Rochedale

Bewonersvereniging  “Het Breed”

Bewonersvereniging Hilwiscomplex

Bond voor Precaire Woonvormen

Bijstandbond

FNV Amsterdam

Huurdersbelang Zuid

Huurdersplatform Noord

Huurdersplatform Palladion

Huurdersvereniging Amsterdam

Huurdersvereniging Arcade

Huurdersvereniging Banne II Stadgenoot

Huurdersvereniging Centrum

Huurdersvereniging De Baarsjes en Bos en Lommer

Huurdersvereniging Floradorp

Huurdersvereniging HBO Argus

Huurdersvereniging Oost

Huurdersvereniging Oud West

Huurdersvereniging van der Pekbuurt

Huurdersvereniging De Pijp

Huurdersvereniging Westerpark

Huurdersvereniging Zuider Amstel

Huurdersvereniging Zuidoost

Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord

Huurderskaravaan/huurdersopstand o.a.:

Bewonerscommissie Bloemstraat

Bewonerscommissie Groenmarkt

Bewonerscommissie Goudsbloemstraat

Bewonerscommissie Geldersekade

Bewonerscommissie Haarlemmerpoort

Bewonerscommissie Nieuwe Houttuinen

Bewonerscommissie Oudezijdsvoorburgwal

Bewonerscommissie Palmstraat

Bewonerscommissie Prinsengracht

Huurdersvereniging Handelsbladcomplex

Huurgenoot

Kompas – Migrantennetwerk Amsterdam

Ontevreden Huurders Zuidoost

Stichting Bewoners Organisatie (SBO) Huurders Ymere Amsterdam

Stichting Gelijke Behandeling Volkshuisvesting


Deel: ' Demonstratie tegen huurexplosie in Amsterdam '


Lees ook