Ingezonden persbericht


Hallo mensen,

wij zijn gevraagd voor wat hulp bij het voor elkaar krijgen van een demonstratieve bijeenkomst morgen, donderdag 11 oktober op het Kerkpleintje in 's-Hertogenbosch. STOP DE OORLOG! NU!
Het initiatief komt van een aantal Afghaanse vrouwelijke vluchtelingen, woonachtig op het AZC alhier die elke dag via de televisie de bombardementen op hun familie, vrienden en kennisen volgen. Steun hen in hun machteloze verdriet door solidair aanwezig te zijn. Kom mee demonstreren TEGEN DE OORLOG! NU!

Tot ziens op donderdag-avond 19.00 uur op 't Kerkpleintje te 's-Hertogenbosch. Breng leuzen en fakkels mee.


---

Kleintje Muurkrant wil via het openbaar maken van gegevens en feiten, het geven van achtergrondinformatie en het plaatsen van discussiestukken, het verzet tegen misstanden in de maatschappij aanwakkeren. Wij willen onszelf en anderen aanzetten tot zelfstandig kritisch denken en handelen en tegelijkertijd een platformfunctie vervullen voor actiegroepen in DenBosch en verre omgeving. Vanaf 1977 staat 't Kleintje open voor een ieder die hieraan een bijdrage wil leveren. Eens per maand stellen wij - 't muurkrantkollektief - een Kleintje samen uit jullie en onze bijdragen. Kleintje Muurkrant, Postbus 703, 5201 AS, 's-Hertogenbosch 073.6136927

Een abonnement kost 35 gulden per jaar, overmaken op giro 5349231

zie internetadres www.stelling.nl/kleintje en
www.stelling.nl/kleintje/actueel.html

Zoekwoorden:

Deel: ' Demonstratie tegen oorlog in DenBosch '
Lees ook