Amnesty Nederland


Amsterdam, 1 februari 1999

Demonstratie tegen voltrekking doodstraf Leo Echegaray.

De Filippijn Leo Echegaray dreigt alsnog te worden geëxecuteerd. Hij is veroordeeld voor verkrachting van zijn stiefdochtertje en wordt naar alle waarschijnlijkheid op 5 februari door middel van een injectie om het leven gebracht. Als deze executie doorgaat, is dat op de Filippijnen de eerste uitvoering van de doodstraf sinds ruim twintig jaar. Om hiertegen te protesteren, organiseert Amnesty International in samenwerking met Justitia et Pax en het Landelijk Overleg Filippijnengroepen woensdag 3 februari een wake bij de Filippijnse ambassade in Den Haag.

Deze wake is onderdeel van een wereldwijde actie tegen de ophanden zijnde executie. Ook in andere landen worden wakes georganiseerd. In Den Haag zullen onder meer Victor Scheffers, algemeen secretaris van de commissie Justitia et Pax Nederland en Hans Abma, voorzitter van Amnesty International Nederland, aanwezig zijn. Zij leggen een verklaring af en vragen een onderhoud aan met de ambassadeur. Bisschop van Luyn van het Bisdom Rotterdam zal ter ondersteuning van de actie een telegram naar de ambassadeur sturen.

De datum van Leo Echegaray’s executie was eerder vastgesteld op 4 januari j.l.. Een paar uur voordat hij zou worden gedood, werd de voltrekking echter uitgesteld tot 15 juni 1999. In de tussentijd zou in het parlement een nieuw wetsvoorstel tegen de doodstraf kunnen worden behandeld. Omdat het parlement inmiddels heeft besloten het wetsvoorstel niet in behandeling te nemen, is er een nieuwe, vervroegde datum vastgesteld.

Als Echegaray inderdaad ter dood wordt gebracht, opent dat de weg voor vele andere executies. Sinds eind 1993, toen de doodstraf op de Filippijnen opnieuw werd ingevoerd, is daar namelijk aan meer dan 860 mensen een doodvonnis opgelegd. Naar verluidt zijn veel van die veroordelingen op onrechtmatige wijze tot stand gekomen.

Ook aan de eerlijkheid van het proces van Echegaray wordt getwijfeld. Een Filippijns advocatencollectief is daarom tegen zijn doodvonnis in hoger beroep gegaan. Het is van mening dat de schuld van Echegaray onvoldoende bewezen is. Het Hooggerechtshof heeft dit beroep afgewezen.

Andere terdoodveroordeelden hebben gezegd dat zij onder druk van ernstige martelingen vermeende misdaden bekend hebben.

De organisaties die betrokken zijn bij de wake zien de doodstraf als een ernstige mensenrechtenschending. In artikel 3 van de Universele Verklaring van de Rechten van de mens staat dat iedereen recht op leven heeft. De doodstraf is daarom onder alle omstandigheden verwerpelijk.

De wake vindt plaats op woensdag 3 februari tussen 16.00 en 17.00 uur.

Het adres van de Filippijnse ambassade is:
Laan van Copes van Cattenburch 125, Den Haag.

Deel: ' Demonstratie tegen voltrekking doodstraf Leo Echegaray '
Lees ook