Demonstratie "Wij willen geen uitsluiting"


Demonstratie 11 september 2010 op het Plein in Den Haag

DEN HAAG, 20100906 -- "Wij willen geen uitsluiting" is een initiatief van een aantal Nederlandse burgers die het politieke denken en handelen van Geert Wilders & de PVV, en de krachteloze wijze waarop de andere politieke partijen hier mee omgaan, verontrustend vinden. Wij vinden het onacceptabel dat er partijen zijn die een regering willen vormen met gedoogsteun van de PVV, een partij die uitsluiting voorstaat van een substantieel deel van de Nederlandse bevolking en deze standpunten op zeer beledigende en discriminerende wijze naar voren brengt.

Op 11 september 2010 vindt in Den Haag een demonstratie plaats om deze ongerustheid kenbaar te maken. Wij willen een oproep doen aan de Nederlandse politiek om principieel afstand te doen van de politieke standpunten en manier van handelen van Geert Wilders & de PVV. Ook willen wij politici vragen om daadkrachtiger tegengas te geven, op basis van rationele argumenten, om de spookbeelden die Wilders neerzet over islamisering en massa-immigratie te ontkrachten.

De demonstratie vindt plaats op dezelfde dag dat Wilders in New York spreekt, tussen 13.00 en 15.00 uur op het Plein in Den Haag tegenover de ingang van de Tweede Kamer. Nadere gegevens zoals sprekers volgen nog.

Datum: 11 september 2010
Plaats: het Plein in Den Haag
Tijd: tussen 13.00 en 15.00 uur
Website: www.wijwillengeenuitsluiting.nl


Deel: ' Demonstratie "Wij willen geen uitsluiting" tegen PVV in Den Haag '
Lees ook