Gemeente 's-Hertogenbosch

Voorlichtingscampagne gericht op

do 13 september 2001

Aanpak zwerfvuil bij fastfood-restaurants

Op dinsdag 11 september aanstaande start de afdeling Beheer Openbare Ruimte de campagne voor het verminderen van zwerfvuil, o.a. afkomstig van de droge horeca-gelegenheden in de binnenstad. Deze campagne is gericht op het beïnvloeden van gedrag van mensen. Daarnaast voor het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van met name fastfood-restaurants. De campagne wordt uitgevoerd in nauw overleg en in samenwerking met de droge horeca.

Het college van burgemeester en wethouders wil continu investeren in de publieke ruimte, zowel met de inrichting van de binnenstad als met activiteiten. Een belangrijke pijler hierbij is bezoekers, ondernemers en bewoners aangespreken op hun gedrag. Respect hebben voor de omgeving is vaak niet vanzelfsprekend. Om verloedering tegen te gaan, start de gemeente nu met een campagne over de afvalproblematiek rond de droge horecazaken. Uit het discussietraject Samen slijpen aan een pronkjuweel zijn pijlers geformuleerd. Pijler 1 beoogt het schoon, heel en veilig houden van het openbaar gebied in de binnenstad. De voorlichtingscampagne is een voorloper van deze pijler.

Campagne
Bij deze campagne is gekozen voor de doelgroep jongeren, omdat die de meeste overlast veroorzaken voornamelijk tijdens uitgaansavonden. Met verschillende campagnebeelden/typetjes wordt een zo breed mogelijke groep benaderd en aangesproken. Er is gekozen voor vijf verschillende typetjes die zorgen voor de nodige afwisseling. Voor de campagne worden verschillende communicatiemiddelen ingezet. Allereerst een speciaal ontworpen afvalbak die past in het straatbeeld van de binnenstad van s-Hertogenbosch. Daarnaast worden o.a. posters en boemerangkaarten ingezet. Ook zijn de blauwe borden aan de lantaarnpalen veertien dagen voorzien van affiches. De inspanningen van de horecaondernemers worden in de gaten gehouden door een team van klanten. Regelmatig wordt er voor publiciteit gezorgd, waarbij de goede ondernemers met naam en adres genoemd worden.

St. Janslyceum
Op woensdag 12 september houdt het St. Janslyceum een themadag "Grenzen geven ruimte". Hierbij staan twee onderwerpen centraal, namelijk waarden en normen én veiligheid. De themadag bestaat uit een aantal workshops, o.a. een videoband bekijken, een discussie voeren en een rollenspel. De dag wordt afgesloten met een feestelijke opening. De school ontvangt van de gemeente campagnemateriaal. Daarnaast hebben ze de vijf papierprikkers gekregen. Ook worden er een aantal afvalbakken op de route van de school naar de Super geplaatst.

Programma 11 september

16.00 uur toespraak door wethouder B. Eigeman

16.30 uur openingsactie door vijf leerlingen van het St. Janslyceum

±16.40 uur uitstroom van ongeveer twintig leerlingen van het St. Jansclyceum gestoken in felle oranje werkjassen met afvalbak én posters naar de deelnemende droge horecazaken in de binnenstad. Ook worden er A2-posters in de horecazaken opgehangen.

17.00 uur einde programma

Zoekwoorden:

Deel: ' Den Bosch start campagne aanpak zwerfvuil '
Lees ook