Gemeente Den Haag

2003-03-06: Gemeente Den Haag koopt voor 28 miljoen 'educatie' bij Mondriaan onderwijsgroep

---

De gemeente Den Haag en de Mondriaan onderwijsgroep ondertekenen op maandag 10 maart om 16.30 uur de overeenkomst over de inkoop van educatieve activiteiten voor 2003. Met deze productovereenkomst is een bedrag van 28 miljoen euro gemoeid. Tweederde hiervan wordt besteed aan Nederlands als tweede taal in het kader van de inburgering. Nieuw in 2003 zijn de vele trajecten in samenwerking met het beroepsonderwijs. De ondertekening wordt verricht door Pierre Heijnen, wethouder van Onderwijs en Integratie en mevrouw Jos Leenhouts, voorzitter van het College van Bestuur van de Mondriaan onderwijsgroep.

De gemeente Den Haag sluit jaarlijks met de Mondriaan onderwijsgroep een productovereenkomst af. Daarvoor worden vele educatieve activiteiten geleverd zoals opleidingen/cursussen Nederlands voor nieuwkomers en oudkomers, training voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld langdurig werklozen en in het kader van de sociale activering), Nederlands voor de autochtone Hagenaar (alfabetisering), oudereducatie voor allochtone ouders met kinderen in het onderwijs en toeleidingstrajecten naar het beroepsonderwijs. Het bedrag van de productovereenkomst voor 2003 bedraagt 28 miljoen euro.

Duale trajecten
Tweederde van het bedrag wordt besteed aan Nederlands als tweede taal. Aanvankelijk waren dat alleen trajecten Nederlands, maar nu wordt veel samengewerkt met het beroepsonderwijs: de zogenaamde duale trajecten. Het taalonderwijs wordt gecombineerd met een beroepsopleiding (op MBO-niveau). De duale trajecten zijn voor de deelnemers heel waardevol en doelgericht en verhogen daarnaast de motivatie om snel Nederlands te leren. Bovendien zorgen ze er voor dat de deelnemers sneller en gerichter naar de arbeidsmarkt doorstromen. Op dit moment wordt al samengewerkt met de colleges voor techniek, welzijn, economie, veiligheid, zorg, horeca en mode en uiterlijke verzorging. Het is de bedoeling dat deze duale trajecten in de toekomst worden uitgebreid.

last update: 7-3-2003 9:35:35 ;pag.: 18836; auteur: 616;cat.:

Deel: ' Den Haag koopt voor 28 miljoen 'educatie' bij Mondriaan onderwijsgroep '
Lees ook