Gemeente Den Haag
Nieuwe Wegwijzer Voortgezet Onderwijs 2010:
Den Haag maakt kwaliteit scholen voortgezet onderwijs inzichtelijk

In de eerste week van december krijgen alle leerlingen van groep 8 de Wegwijzer voor het Voortgezet Onderwijs 2010 op school uitgereikt. In de Wegwijzer vinden zij informatie over alle scholen in het voortgezet onderwijs in Den Haag en buurgemeenten. Voor het eerst staan hierin ook gegevens van de Onderwijsinspectie weergegeven over de kwaliteit van de scholen. Hiermee is het mogelijk scholen ook op kwaliteit met elkaar te vergelijken. Den Haag is de eerste gemeente die de kwaliteit van scholen op een dergelijke manier op een rij zet.

Wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugd, Sport): "De keuze voor de middelbare school is één van de belangrijkste momenten in het leven van jongeren. De Wegwijzer doet wat het woord aangeeft: het wijst ouders en kinderen de weg in de vele mogelijkheden die het Haagse middelbaar onderwijs biedt. Voor het eerst vermelden we ook gegevens over de kwaliteit van de scholen. Daardoor kunnen ouders en jongeren nog beter de afweging maken welke school hen het beste past."

In het zogenaamde 'opbrengstenprofiel' kunnen ouders gegevens vinden over de rendementen van boven- en onderbouw, het centrale examen, het verschil in het centrale examen en het schoolexamen en het oordeel van de Onderwijsinspectie over de school. Alle gegevens zijn gebaseerd op informatie van de Onderwijsinspectie. Scholen hebben bij het 'opbrengstenprofiel' de gelegenheid om een toelichting te geven.

Uiteraard staan in de nieuwe Wegwijzer ook de gegevens die eerdere jaren al stonden opgenomen, zoals informatie over open dagen, het schoolprofiel, de kosten, soorten onderwijs en bereikbaarheid. Nieuw zijn daarbij dat scholen ook vermelden hoe ze omgaan met ouderbetrokkenheid en de betrokkenheid van leerlingen bij de school. Ook het kwaliteitsbeleid van de school is een nieuw thema waarover informatie wordt gegeven.
De nieuwe Wegwijzer Voortgezet Onderwijs 2010 ligt vanaf half december ook in alle bibliotheken en stadsdeelkantoren.

Deel: ' Den Haag maakt kwaliteit scholen voortgezet onderwijs inzichtelijk '


Lees ook