Gemeente Den Haag


27 september 1999

Gemeente maakt uitvoering "Speelplan voor kinderen" mogelijk

De wethouders Peter Noordanus van Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting en Wilbert Stolte van Leefbaarheid hebben zaterdag 25 september f. 500.000 toegezegd voor de uitvoering van het "Speelplan voor kinderen op de Groothandelsmarkt en Marktweg". Tijdens een wijkfeest werd het bewonersplan aan de wethouders aangeboden. Beide wethouders konden daarop meteen het initiatief van de Bewonerswerkgroep Speelplan Marktweg en Groothandelsmarkt belonen.

Mede op initiatief van de gemeentelijke diensten Stadsbeheer en Onderwijs, Cultuur en Welzijn heeft de Bewonerswerkgroep een beeld gegeven van de huidige speelmogelijkheden en voorstellen gedaan voor kwaliteitsverbetering. Naast realisering van meer en betere speelplekken wil de Bewonerswerkgroep met andere partijen praten over beheer van de speelplaatsen en spelbegeleiding van kinderen en jongeren. .

De Bewonerswerkgroep is bij het opstellen van het plan ondersteund door de Stichting Boog. Belangrijk daarbij is dat wijkbewoners -jong en oud- op verschillende manieren zijn betrokken. Ook zijn deskundigen geraadpleegd.

Deel: ' Den Haag maakt uitvoering Speelplan voor kinderen mogelijk '
Lees ook