Gemeente Den Haag


2001-07-19: Schrootbedrijf Pametex binnen drie jaar uit Binckhorst


Vandaag hebben de provincie Zuid-Holland, de gemeente Den Haag en het schrootbedrijf Pametex op de Binckhorst een intentieverklaring getekend over de verplaatsing van dit bedrijf. Ondertekenaars waren gedeputeerde Marnix Norder, in zijn functie van regiocoördinator Haaglanden, wethouder Bas Verkerk van Economie en directeur Rudolph van Dalen van Pametex. De ondertekening betekent een belangrijke stap voorwaarts bij de herontwikkeling van de Binckhorst tot een hoogwaardig bedrijventerrein.

In de intentieverklaring staat dat Pametex uiterlijk binnen drie jaar verplaatst moet zijn.
Voorts is in de intentieverklaring opgenomen dat er binnen één jaar een samenwerkings-overeenkomst moet liggen, waarin bindende afspraken staan over de verplaatsing van Pametex.

De ondertekening van de intentieverklaring past in het kader van het "Arrangement provincie Zuid-Holland - gemeente Den Haag". Dit Arrangement richt zich op provinciale projecten, die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de centrumstad Den Haag mede in relatie tot de ontwikkeling van de Haagse regio.

Het bedrijf Pametex is begin dit jaar overgenomen door het schrootbedrijf Van Dalen BV in Hendrik Ido Ambacht. Dit bedrijf heeft binnen Zuid-Holland ook een vestiging in Nieuwer-kerk aan den IJssel. De nieuwe eigenaar van het bedrijf heeft in gesprekken met de provincie Zuid- Holland en de gemeente Den Haag laten weten, dat hij in principe bereid is om het bedrijf op de Binckhorst te verplaatsen. Het gedeelte van zijn bedrijf dat het schroot en de autowrakken inzamelt wil hij graag in de regio Haaglanden houden. Voor het gedeelte dat het schroot verwerkt gaat zijn voorkeur uit naar vestiging in de regio Rijnmond.

Zowel de provincie Zuid- Holland als de gemeente Den Haag en Pametex zelf zullen zoeken naar geschikte locaties.

Hierbij zal de eind vorig jaar in het kader van het Arrangement opgerichte Taskforce Herstructurering Binckhorst Noordoost een ondersteunende rol spelen. Deze taskforce, die bestaat uit ambtenaren van de provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag, heeft als taak een regionaal verplaatsingsbeleid te ontwikkelen voor milieuhinderlijke bedrijven en autoslopers in de Binckhorst. Dit om de herstructurering van de Binckhorst mogelijk te maken.

19 juli 2001

last update: 19 juli 2001 ;pag.: 7817; auteur: 77

Deel: ' Den Haag verwijdert schrootbedrijf van Binckhorst '
Lees ook