Gemeente Den Haag

2001-10-02: College wil aanpak illegale reclame verscherpen

Wethouder Stolte heeft in het college van Burgemeester en Wethouders voorgesteld om het zonder vergunning reclame laten maken te verbieden. Deze maatregel maakt het eenvoudiger om bedrijven aan te pakken voor wiens goederen, diensten of activiteiten illegaal reclame wordt gemaakt. Het gaat daarbij met name om illegale plakreclame van organisatoren van feesten en jaarmarkten en illegale plakreclame van internetbedrijven op lantaarnpalen. Het is de bedoeling om illegale reclame zo snel mogelijk te verwijderen en - gesteund door de wijziging van de Algemene Politieverordening - de kosten hiervan te verhalen op de reclamemaker. Het voorstel betekent een belangrijke verscherping van de aanpak van illegale reclame.

Nu is het nog zo dat slechts illegaal reclame maken - en niet het laten maken - verboden is. In de praktijk bemoeilijkt dit het optreden tegen de initiatiefnemers tot het maken van illegale reclame, terwijl dit voor een succesvolle aanpak van illegale reclame belangrijk is.

Overlast van illegale reclame is een groot probleem. Illegale reclame geeft al snel een verloederde aanblik, zeker wanneer posters en borden afbladderen of verregenen. Niet weggehaalde reclameborden kunnen bovendien gevaar voor het verkeer opleveren.

Legaal reclame maken
Op diverse plaatsen is het mogelijk om legaal reclame te maken. Al deze locaties zijn getoetst op inpasbaarheid in de openbare ruimte, welstandscriteria, verkeersveiligheid en attentiewaarde. Het gaat daarbij om 75 billboards, 400 driehoeksborden, 32 vlakken in nissen van de Utrechtsebaan, 250 vlakken op verkeersregelkasten, 75 glas- en papierbakken, 35 reclamezuilen, 65 stadsplattegronden en diverse Abris. De exploitatie van deze locaties is in handen gegeven van een aantal in buitenreclame gespecialiseerde bedrijven.

Procedure
Het voorstel Wijzigingsverordening APV: illegale reclame wordt 1 november behandeld in de raadscommissie Leefbaarheid, Milieu en Scheveningen. Hierna gaat het voorstel de inspraak in. Op 8 november beslist de gemeenteraad.

2 oktober 2001

last update: 2 oktober 2001 ;pag.: 8692; auteur: 112

Deel: ' Den Haag wil aanpak illegale reclame verscherpen '
Lees ook