Gemeente Den Helder

Gehandicaptenparkeerplaats in plaats van Invalideparkeerkaart

datum: 09 oktober 2001

Sinds 1 oktober is de Landelijke Invalidenparkeerkaart vervangen door een Gehandicaptenparkeerkaart. Deze nieuwe kaart voldoet aan strengere beveiligingseisen om fraude en kopiëren te voorkomen. Bovendien is deze kaart in heel Europa geldig, en niet meer alleen in Nederland. De Gehandicaptenparkeerkaart kan men aanvragen bij de GGD. Voorheen was het zo dat men de kaart hier ook kon afhalen. Sinds 1 oktober doet de afdeling Burgerzaken de afgifte. Bij de aanvraag moet men een pasfoto inleveren en fl. 21,- (euro 9,53) betalen voor een dossieronderzoek. Uit dit onderzoek zal blijken of men een keuring moet ondergaan. De kosten voor deze keuring bedragen eveneens fl. 21,- (euro 9,53). De pasfoto moet bij de aanvraag ingeleverd worden, omdat de kaart vooraf gemaakt wordt. Belangrijk is dat de pasfoto moet voldoen aan de nieuwe richtlijnen, die onder andere ook voor paspoorten gelden. Zo moet onder meer de pasfoto van een recente datum zijn, en moet het gezicht recht van voren gefotografeerd zijn tegen een lichte achtergrond. Voldoet men aan alle eisen die aan de Gehandicaptenparkeerkaart gesteld worden, dan kan men, nadat men hiervan bericht heeft gekregen, binnen twee weken de kaart bij de afdeling Burgerzaken afhalen. Hier moet men dan nog fl. 44,- (euro 19,97) aan legeskosten betalen. Ook moet men zich bij het afhalen kunnen legitimeren. De kaart kost in totaal fl. 86,- (euro 39,03). De nieuwe aanvraagprocedure geldt tot 1 januari 2002. Na 1 januari zal de WVG de aanvragen afhandelen. Hoe dit precies zal gaan, is nog niet bekend.

Heeft men een oude Invalideparkeerkaart, dan blijft deze geldig tot hij verlopen is. Mocht men nu een geldige Invalideparkeerkaart hebben en een nieuwe auto krijgen, dan verliest de kaart zijn geldigheid omdat het kenteken niet meer klopt. Om mensen niet onnodig voor kosten te plaatsen, kan men tot 1 januari gratis een eurooudeeuro kaart krijgen met daarop het kenteken van de nieuwe auto. Pas als de Invalideparkeerkaart verlopen is, moet men de nieuwe Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2001

Deel: ' Den Helder Gehandicaptenparkeerplaats = Invalideparkeerkaart '
Lees ook