Gemeente Den Helder

den helder in cijfers: meer vertrekkers, minder baby's

betreft:
week: week 39

Het aantal inwoners van onze gemeente is het afgelopen jaar gedaald met zo'n 700 personen: op 1 januari 1999 woonden er 59.595 mensen in onze stad. Alleen in Julianadorp nam het aantal personen toe (+259). De daling is voornamelijk toe te schrijven aan een relatief hoog aantal vertrekkers in 1998, namelijk 3.092. Daaronder bevonden zich enkele honderden mensen die tijdelijk bij de Koninklijke Marine werkten. Zij vestigden zich verspreid over enkele jaren in Den Helder, maar werden vorig jaar bijna in een keer uitgeschreven, met een groot vertrekoverschot tot gevolg. De gemeente verwacht daarom dat het grote aantal vertrekkers vorig jaar een eenmalige uitschieter is.

Bovenstaande, en andere gegevens over de bevolkingsontwikkeling van Den Helder zijn te lezen in de nieuwste uitgave van het gemeentelijk bureau Onderzoek en Statistiek, "Den Helder in cijfers 1999". In het boekwerkje vindt u informatie over onder meer de ontwikkeling en opbouw van de bevolking, woningvoorraadgegevens, cijfers over de werkgelegenheid en werkloosheid en gegevens die betrekking hebben op het inkomensniveau van de gemeente. Ze zijn afwisselend gepresenteerd in tabellen, grafieken en figuren.

"Den Helder in cijfers 1999" is gratis verkrijgbaar bij het Centraal Informatiepunt van de gemeente in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, telefoon 671333.

minder kinderen

De daling in het bevolkingsaantal heeft ook te maken met het feit dat er vorig jaar het minst aantal kinderen zijn geboren vergeleken met de afgelopen 10 jaar, namelijk 643. Omdat daarentegen het aantal sterfgevallen is opgelopen tot 547, is het geboorteoverschot in 1998 nog geen 100 meer. Vergeleken met 1997 een daling van 22, in vergelijking met 10 jaar geleden een daling van 250.

De gemiddelde Nieuwedieper is 37,7 jaar oud: de gemiddelde man is 36,4, de vrouw 38,9 jaar, te vergelijken met de gemiddelde Nederlander. 97.2% van hen heeft de Nederlandse nationaliteit. De meeste `buitenlanders' in Den Helder zijn Duits, daarna volgen de Britten. 9% van alle inwoners is niet in onze stad geboren. Daarvan komen de meesten uit Nederlands Indië (907), de Nederlandse Antillen (741) en Suriname (424). In Den Helder stonden op 1 januari van dit jaar 26.087 woningen, 230 meer dan een jaar ervoor. In totaal zijn er
6.213 mensen binnen de gemeente verhuisd, waarvan er 2.516 in dezelfde wijk zijn blijven wonen. Julianadorp spant daarbij de kroon. Gemiddeld wonen er 2.28 mensen in een huis, in Julianadorp wat meer, in Nieuw Den Helder-oost het minst. banen Van de 40.967 mensen die samen de potentiële beroepsbevolking vormen was 7,5% werkloos, 1,2% minder dan een jaar daarvoor. Hiermee zit Den Helder weer in de buurt van het niveau van 1993, toen het percentage rond de 7,1% lag. De meeste mensen werkten overigens bij de overheid: in totaal zo'n 9.000 bij de Koninklijke Marine en ruim 600 bij de gemeente. De sector `gezondheidszorg en welzijn' bood plaats aan 3.900 mensen, de `handel en reparatie' telde een kleine 3.200 arbeidsplaatsen. De vrouwen bezetten in totaal ruim 1/3 van de arbeidsplaatsen. Het gemiddelde netto inkomen van de Nieuwedieper ligt met 19.700 gulden zo'n 1.000 gulden onder het landelijk gemiddelde. Ook de mensen die 52 weken per jaar een inkomen hadden verdienden gemiddeld minder dan de gemiddelde Nederlander, namelijk 30.600 gulden tegen 31.700. De bewoners van Julianadorp en De Schooten scoorden echter boven het landelijk gemiddelde, die van Nieuw Den Helder-oost zaten met gemiddeld 2.000 gulden onder dat bedrag. Bij elk huishouden in onze stad kwam vorig jaar gemiddeld 45.550 gulden binnen. Zoals gezegd vindt u meer statistische informatie in de brochure "Den Helder in cijfers 1999". Wilt u een toelichting op de cijfers dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het bureau Onderzoek en Statistiek, telefoon 671456 of 671459.


- Op 3 oktober 1999 wordt er een rommelmarkt in het buurthuis van bewonersvereniging Zuid-Ooster gehouden (contactpersoon is mevrouw Zeeman);


- Eveneens op 3 oktober wordt in sporthal Quelderduyn een rommelmarkt gehouden. De heer Kos gaat deze organiseren (tel. 634381);


- Op 10 oktober wordt in sportpark Quelderduyn een wielerwedstrijd/toertocht gehouden door Beachbiking Nederland. Contactpersoon is de heer Kos (tel. 0223-634381);


- De 5e Fort Kijkduin herfst halve marathon wordt eveneens op 10 oktober gehouden. De start zal plaatsvinden in Huisduinen. Voor vragen kunt u zich richten tot de heer Van der Kooij (tel. 0223-669263);


- De Wandelsportvereniging "Koninklijke Marine" organiseert op 16 oktober de Napoleon Bonaparte wandeltocht. Er wordt gestart om 09.00 uur vanaf Fort Kijkduin. U kunt contact opnemen met de heer Liebregts;


- Organisatieburo Peter de Lang houdt op 17 oktober in sporthal De Brug een rommelmarkt. Voor reserveringen kunt u contact opnemen met de heer De Lang (tel. 0224-542485);


- Op 30 oktober wordt in gebouw 66 het country festival gehouden. Tevens zal er een old timertentoonstelling zijn. De heer De Vries (tel. 0224-581818) kunt u benaderen voor vragen. Hij is contactpersoon van de Helderse Country Organisatie;


- Op 31 oktober viert de Kroonpassage haar 5-jarig bestaan. De Helderse Ondernemersvereniging Binnenstad zal het een en ander coördineren (contactpersoon is de heer Van Amesfoort, tel. 0223-613510).

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u - naast de bovenvermelde contactpersonen - eveneens contact opnemen met mevrouw A. ter Haar-Heringa van de gemeente Den Helder (tel. 0223-671 444).
_________________________________________________________________

laaste verandering: september 30, 1999

Deel: ' Den Helder in cijfers meer vertrekkers, minder baby's '
Lees ook