gemeente den helder

bewoners gezocht voor klankbordgroep structuurvisie station - marsdiep

betreft:
week: week 8

wat is er bijzonder aan den helder? de relatie met de zee! om die te versterken, en om den helder weer een `gezicht' aan het marsdiep te geven begint de gemeente binnenkort samen met het bureau vhp uit rotterdam aan een structuurvisie voor het gebied tussen het station en het marsdiep. nu de binnenstad langzaam maar zeker een ander aanzien krijgt, is het tijd om de as station-marsdiep, inclusief het zeefront, een nieuw élan te geven. het gebied vormt een nogal onsamenhangend geheel, en daarom wordt nu gekeken naar nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen in dit gebied en naar de invulling ervan. zo wordt onder andere aandacht besteed aan winkels (concentratie en kwaliteitsverbetering), de horeca, dienstverlenende instellingen, recreatie en toerisme, volkshuisvesting en verkeer en vervoer. uiteindelijk moet het gebied een zichtbaar, herkenbaar en aantrekkelijk deel van de stad worden.

meepraten

voor het maken van de structuurvisie wordt een projectgroep opgericht, die verantwoordelijk is voor de afstemming van het één en ander. in de projectgroep zitten medewerkers van vhp en ambtenaren van de gemeente. daarnaast krijgen zo'n vijftien personen, zoals vertegenwoordigers van winkeliersorganisaties, bewonersorganisaties en instanties de gelegenheid in een klankbordgroep hun ideeën en standpunten over het gebied duidelijk maken. tien daarvan zullen deelnemen namens de in het gebied gevestigde instellingen (zoals de stichting van galenbuurtbelangen, werkgroep centrum, de horeca en de binnenstadondernemers). de overige plaatsen zijn bestemd voor bewoners.

in het betreffende gebied zijn de bewoners van de kanaalweg, de polderweg en het koningsplein echter niet vertegenwoordigd in een organisatie. toch wil de gemeente dat ook zij de gelegenheid krijgen om in de klankbordgroep plaats te nemen. de gemeente is daarom op zoek naar geïnteresseerden.

aanmelden

woont u aan de kanaalweg, de polderweg of het koningsplein en wilt u deelnemen aan de klankbordgroep voor de structuurvisie station - marsdiep? meldt u zich dan aan bij de afdeling ruimtelijke ordening van de dienst stadsontwikkeling en beheer, telefoon 671255. hier kunt u ook terecht voor meer informatie. u kunt zich aanmelden tot 9 maart, de dag waarop het tot de zomer durende proces van start gaat. het is de bedoeling dat in die periode de klankbordgroep twee keer bij elkaar komt.

_________________________________________________________________

laaste verandering: februari 25, 2000

Deel: ' Den Helder zoekt bewoners structuurvisie station - Marsdiep '
Lees ook