Denkruimte op de universiteit. Over passie en vorming


Discussie met o.a. Peter Raedts, Wouter Sanderse en Floris Rutjes

NIJMEGEN, 20120523 -- Is er op de universiteit nog een plaats voor verwondering en passie? Is er nog ruimte om creatief en onafhankelijk te denken? Historicus Peter Raedts denkt hardop na over deze vraag in gesprek met scheikundige Floris Rutjes en filosoof Wouter Sanderse, allen wetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Woensdag 20 juni 2012,| 20.00 - 21.30 uur, Erasmusgebouw RU Nijmegen, Erasmusplein 1.

Raedts meent dat het kernmoment van wetenschap bedrijven niet kan worden afgedwongen, het kan niet gepland worden, het ontsnapt aan iedere vorm van controle, het wordt je gegeven. Wouter Sanderse, co-auteur van Denkruimte. Reflecties op universitaire idealen en praktijken (Valkhof Pers, 2012) ziet voor de universiteit vooral ook een vormende rol. Ron Welters opent de avond met een column over echte academische mensen. Ethicus Marcel Becker is de gespreksleider. 

De academische wereld staat onder druk. Voor onderzoekers geldt to publish or to perish, studenten moeten zo snel mogelijk afstuderen, het bedrijfsleven krijgt een steeds grotere vinger in de academische pap en beleidsmakers worden geleid door rankings, en marktdenken. In plaats van excellentie voert middelmaat de boventoon. Hoe wordt er weer denkruimte gecreëerd op de universiteit?

Deelname € 9,50 | alumnipashouders RU € 7,- | medewerkers RU en studenten gratis

Meer informatie en inschrijven op www.ru.nl/sp/denkruimte

Dit is een programma van het Soeterbeeck Progrmma en het Centrum voor Ethiek van de Radboud Universiteit Nijmegen.


Deel: ' Denkruimte op de universiteit. Over passie en vorming '
Lees ook