Mededeling voor de vakpers van het ministerie van LNV, 10 augustus 1999

Derde aanvraagperiode premie voor mannelijke runderen

De derde periode in 1999 waarin premie kan worden aangevraagd voor mannelijke runderen loopt tot en met 31 augustus. Wanneer voor de eerste keer premie wordt aangevraagd voor mannelijke runderen moet een Melding veebezetting bij de aanvraag worden gevoegd.

Om in aanmerking te komen voor de premie moeten alle runderen op het bedrijf voldoen aan de I&R-verplichtingen, dus ook de runderen waarvoor geen premie wordt aangevraagd. De runderen moeten zijn aangemeld bij het Identificatie- en Registratiesysteem voor Runderen (I&R-systeem) dat wordt beheerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Een geactualiseerd I&R-register (stallijst) moet op het bedrijf aanwezig zijn. Het I&R-register ontvangt de veehouder periodiek van de GD. Tussentijdse wijzigingen moeten vermeld worden op het meest recente exemplaar. Tevens moeten alle mannelijke runderen individueel kunnen worden geïdentificeerd door middel van twee oormerken.

Meer informatie over de premieregeling voor het aanhouden van mannelijke runderen en de Melding veebezetting geeft de klantenservice van LASER. Daar zijn ook gratis brochures en aanvraagformulieren verkrijgbaar.

De vierde en laatste aanvraagperiode loopt dit jaar van 13 oktober tot en met 12 november.

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij: https://www.minlnv.nl/

Deel: ' Derde aanvraagperiode premie voor mannelijke runderen '
Lees ook