Nederlandse Spoorwegen

Persbericht
Utrecht, 20 februari 2003

Derde en laatste fase van bezuinigingen vastgesteld

NS werkt hard aan verbetering van de dienstverlening, om hierin te kunnen blijven investeren, moet NS haar financiële situatie verbeteren. Hierbij worden enerzijds maatregelen genomen aan de opbrengstenkant, zoals de verhoging van de tarieven. Anderzijds wordt kritisch gekeken naar de kostenkant. Onder de naam AIDA (Aanpak van Indirecte Diensten en Activiteiten) voert NS een omvangrijk kostenreductie- en efficiencyprogramma uit. Verdeeld over 3 fasen zijn alle diensten en activiteiten doorgelicht die geen rechtstreeks verband houden met de dienstverlening aan de reizigers. De derde en tevens laatste fase van AIDA is nu afgerond. In deze fase is nu E 40 miljoen aan besparingen geïdentificeerd. Naar verwachting betekent dit een vermindering van ca. 450 voltijds arbeidsplaatsen.

Aad Veenman, president-directeur NS: "Om te kunnen blijven investeren in verbetering van de dienstverlening en voor de toekomst van NS moet de financiële situatie verbeteren. We kijken hierbij zowel naar de opbrengsten, als naar de kosten. Dus we ontkomen er niet aan om ook die kostenkant kritisch aan te pakken. Dat is met veel inzet de afgelopen maanden gedaan".

Om de verbeteringen in de dienstverlening aan de klanten ondertussen onverminderd voort te laten gaan heeft dit kostenreductieprogramma geen betrekking op de directe medewerkers; conducteurs, machinisten, treinsurveillanten, perronmedewerkers, ticket- en servicemedewerkers en monteurs. De besparingen worden gerealiseerd door kostenreductie bij de inkoop van producten en diensten enerzijds en efficiency van de organisatie anderzijds.

Aad Veenman: "We begrijpen dat AIDA voor veel medewerkers heel ingrijpend is. Daarom hebben we iedereen er zoveel mogelijk bij betrokken. Bij de volgende stap, de implementatie van de voorgestelde bezuinigingsmaatregelen doen we er dan ook alles aan om onze medewerkers goed te begeleiden."

 |AIDA   |Fase 1 |Fase 2 |Fase 3 |Totaal | |Besparing in |ca. E 40 |ca. E 50 |ca. E 40 |ca. E 130 | |Euro (in  |   |   |   |   | |miljoenen) * |   |   |   |   | |Besparing in |350  |440  |450  |1240  | |FTE   |   |   |   |   | |Waarvan  |120  |140  |140  |400  | |vacatures  |   |   |   |   | |Waarvan inhuur |50  |50  |190  |290  | 


* Besparing in Euro worden gerealiseerd door inkoopbesparingen + FTE-vermindering
Het verminderen van arbeidsplaatsen wordt voor een belangrijk deel gerealiseerd door het reduceren van inhuur en het niet opvullen van vacatures (zie tabel). De NS directie vertrouwt er op dat personele problematiek hierdoor in belangrijke mate wordt opgevangen, maar ook door natuurlijk verloop en de bemiddeling van het NS Mobiliteitscentrum. Medewerkers met een vast dienstverband vallen bij het verdwijnen van hun arbeidsplaats onder het Sociaal Plan van NS. Dit voorziet onder meer in intensieve begeleiding en bemiddeling door het NS Mobiliteitscentrum naar zowel interne als externe vacatures. Het NS Mobiliteitscentrum verwacht komende jaren honderden mensen aan een baan te kunnen helpen.

Bij de besparingsoperatie is zoveel mogelijk samen met de medewerkers gezocht naar mogelijkheden en ideeën voor besparingen en efficiency. De voorlopige besluiten die consequenties voor medewerkers hebben, worden voor advies aan de ondernemingsraden voorgelegd. Na weging van advisering volgt hierover de definitieve besluitvorming door de NS directie. Daarna wordt begonnen met de invoering.

Noot aan de redactie: Voor meer informatie, NS Persvoorlichting: 030 - 235 70 70.

NS
NS speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van Nederland. De onderneming stelt zich ten doel reizigers veilig, op tijd en comfortabel te vervoeren via aantrekkelijke stations. NS is de grootste reizigersvervoerder op het spoor. Hoofddoelstellingen van het beleid zijn: op tijd rijden, informatie verstrekken en service verlenen, bijdragen aan sociale veiligheid, voldoende vervoerscapaciteit scheppen en schone treinen en stations realiseren. NS verzorgt dagelijks het vervoer van meer dan 1 miljoen reizigers en beheert 380 stations. Bij het bedrijf werken ruim 24.000 mensen.

Het Nederlandse spoorwegnet is niet in handen van NS. Sinds 1995 is het beheer van de rails, seinen, bovenleiding, etc. door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat toegewezen aan ProRail (voorheen Railinfrabeheer, Railned en Railverkeersleiding).


---- --

Deel: ' Derde en laatste fase bezuinigingen NS vastgesteld '
Lees ook