NED. VERPAKKINGSCENTRUM

congres 'Uitpakken in Europa'

congres 'Uitpakken in Europa'

Uitpakken in Europa'99 : kansen voor Nederlandse export

Op 2 juni van dit jaar organiseert het Nederlands Verpakkingscentrum voor de derde maal op rij het jaarcongres 'Uitpakken in Europa'. In één dag passeert de wetgeving op het gebied van verpakking en verpakkingsafval uit alle landen van de Europese Unie de revue. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de landen die het Groene Punt systeem hebben ingevoerd, met Duitsland voorop. De Groene Punt organisaties hebben zich inmiddels samen sterk gemaakt in de organisatie Pro-Europe, waarvan een vertegenwoordiger aanwezig zal zijn. Eveneens nieuw is het feit, dat de tariefstructuren van de groene Punt organisaties transparanter lijken te worden - en daarmee ook de prijsverschillen. Deelnemers aan het congres en abonnees van de gelijknamige NVC nieuwsbrief krijgen dit jaar een overzicht van alle tarieven uitgedrukt in Euro's. Een van de vragen die op 2 juni aan bod zullen komen is, in welke mate deze tarieven vergelijkbaar zijn en naar elkaar toe zullen groeien.

Een andere nieuwe factor vormen de Europese normen en de wijze waarop deze kunnen worden toegepast om te werken volgens de in geheel Europa van toepassing zijnde essentiële eisen uit de Europese Richtlijn verpakking en verpakkingsafval. Deze normen zijn begin dit jaar verschenen en op 2 juni 1999 zal naar verwachting de inspraak beëindigd zijn. Vorig jaar bestond hier nog veel onduidelijkheid over, maar nu zijn grote bedrijven reeds begonnen in te spelen op de mogelijkheden die deze normen bieden voor een succesvol, Europees verpakkingsontwerp.

De gehele dag staat verder in het teken van een pragmatische aanpak met concrete tips en adviezen hoe kostenbewust en adequaat een Europese verpakkingsstrategie op poten kan worden gezet. Wanneer moet de Grüne Punkt worden gehanteerd? Hoe kies ik de optimale verpakking? Wat moet ik zelf doen en waarmee kan ik mijn distributeur en/of afnemer belasten? Welke verplichtingen moet mijn leverancier op zich nemen? De sprekers van iedere lidstaat gaan desgevraagd direct in op concrete verpakkingsvragen en geven zo goed mogelijk advies. De gehele dag staat - evenals voorgaande keren - onder voorzitterschap van de heer Drs. Cees Wielenga, werkzaam bij de Europese Commissie bij Directoraat Generaal XI te Brussel.

Uitpakken in Europa vindt plaats op 2 juni 1999. De kosten bedragen f 895,00 per persoon (f 695,00 voor leden van het Nederlands verpakkingscentrum en abonnees van de NVC Nieuwsbrief 'Uitpakken in Europa'.) Inschrijven kan via het inschrijfformulier, dat is op te vragen bij het NVC, telefoon: 0182-512411.

22 feb 99 15:34

Deel: ' Derde jaarcongres Verpakkingscentrum 'Uitpakken in Europa' '
Lees ook