Ingezonden persbericht

Derde kwartaal 2001 Unisys voldoet aan verwachtingen; acties om kostenstructuur verder te verlagen

Schiphol-Rijk, 16 oktober 2001 - Unisys heeft in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2001 een nettowinst behaald van 20,9 miljoen dollar of 7 dollarcent per aandeel. In het derde kwartaal van het vorige fiscale jaar was de nettowinst 44,2 miljoen dollar of 14 dollarcent per aandeel. De omzet in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2001 was 1,38 miljard dollar, een daling van 6 procent vergeleken met de pro forma omzet van 1,46 miljard dollar in hetzelfde kwartaal van het vorige fiscale jaar. Exclusief fluctuaties van vreemde valuta daalde de omzet vergeleken met hetzelfde kwartaal in het vorige fiscale jaar met 1 procent. De pro forma resultaten van het derde kwartaal van het fiscale jaar 2000 waren exclusief de 'low-margin commodity hardware'. Unisys besteedde minder aandacht aan de verkoop van deze producten en richtte haar strategie op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde. Inclusief de commodity hardware had het bedrijf in het derde kwartaal van 2000 een nettowinst van 42,9 miljoen dollar op een omzet van 1,69 miljard dollar.

Door de wereldwijd toegenomen economische onzekerheid heeft ook Unisys aangekondigd in het vierde kwartaal van het fiscale jaar 2001 acties te ondernemen om de kostenstructuur verder te verlagen.

Lawrence A. Weinbach, Chairman en CEO van Unisys
"Ondanks de extreem moeilijke omstandigheden in dit kwartaal, blijven we winstgevend", zegt Weinbach. "De tragische gebeurtenissen op 11 september hebben de onzekerheid van een al kwetsbaar wereldwijd economisch klimaat vergroot. Organisaties uit onze doelindustrieën - met name in de luchtvaart en reiswereld, de financiële dienstverlening en telecommunicatie - stelden geplande IT-beslissingen uit. Dit resulteerde in een scherpe daling van verwachte bestellingen voor enterprise servers en voor netwerk- en systeemintegratieprojecten."

"Toch konden we onze winstdoelen voor dit kwartaal behalen door ons te richten op het afsluiten van belangrijke zakendeals en door de kosten te verlagen", vervolgt Weinbach. "We verlaagden kosten op het gebied van verkoop, algemene kosten en administratiekosten met 16 procent, vergeleken met het niveau van vorig jaar en hebben in de eerste negen maanden van 2001 deze kosten met 13 procent teruggebracht. Het terugbrengen van kosten, het versterken van de balans en het verlagen van de rentekosten, hebben geleid tot winstgevendheid in deze uitdagende periode. Ook de verbeterde winstmogelijkheden op het gebied van de dienstverlening, die momenteel 75 procent van onze omzet uitmaakt, stemt positief. We zullen de komende periode noodzakelijke maatregelen moeten nemen om de positie en resultaten van ons bedrijf te verbeteren. Dit houdt onder andere in dat het totale personeelsbestand van Unisys met ongeveer 3000 zal worden verminderd. Dit programma bevat onder meer een vervroegd pensioenprogramma voor medewerkers in de Verenigde Staten."

Algemeen

- De omzet in de Verenigde Staten was in het derde kwartaal 5 procent lager dan in dezelfde periode van het vorige fiscale jaar. De omzet op internationaal gebied daalde met 6 procent.

- Het totaal aantal wereldwijde bestellingen nam substantieel af in het derde kwartaal, een weerslag van de daling in het aantal verwachte bestellingen aan het einde van het kwartaal.

- Unisys had in het derde kwartaal van het fiscale jaar 2001 een winstmarge van 27,6 procent, vergeleken met 31,9 procent in dezelfde periode van het vorige fiscale jaar. De operationele marge bedroeg 3,2 procent, vergeleken met 5,4 procent vorig jaar.

Bedrijfssegmenten

- De omzet in de services-business in het derde kwartaal kende geen verschil vergeleken met dezelfde periode in het vorige fiscale jaar. Dit doordat de groei in outsourcing en de afname in andere services elkaar in balans hielden. Op basis van een constante valutawaarde groeide de omzet in het derde kwartaal met 4 procent. De winstmarges in de services-business namen af met 3 procentpunten tot 20,8 procent. In het tweede kwartaal van het fiscale jaar 2001 was deze marge 19,2 procent. De operationele marges groeiden tot 2,2 procent, vergeleken met 1,6 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar en 0,9 procent in het tweede kwartaal van 2001. De oorzaak van deze stijging zijn de doorgevoerde kostenreducties.
- De klantenomzet in de technologie-business nam af met 21 procent vergeleken met het niveau van vorig jaar. Met name een lagere afzet van Clearpath-sytemen is hiervan de oorzaak. Door een afname in deze afzet nam de nettomarge op technologiegebied af met 4 procentpunten tot 42,1 procent. De operationele marge daalde, vergeleken met het derde kwartaal van 2000 met 5 procentpunten tot 7,5 procent.

Vooruitzichten
"Doordat bedrijven kosten verlagen en uitgavenprioriteiten herzien, blijft de huidige zakelijke omgeving onzeker", zegt Weinbach. "Hierdoor is het moeilijker korte termijn-voorspellingen te maken. We verwachten dat het vierde kwartaal meer uitdagingen biedt dan we hadden voorzien, vooral in onze technologie-business. De verkoop van enterprise-servers zal waarschijnlijk laag blijven, ondanks de beschikbaarheid van onze nieuwe reeks ClearPath Plus-systemen. Dit omdat sommige klanten aankopen uitstellen tot hun eigen bedrijfsniveaus weer worden behaald. Door de winstgevendheid van onze services-business te vergroten en door kosten in de hand te houden, vertrouwen we erop dat we in het vierde kwartaal een winst van 10 tot 15 dollarcent per aandeel kunnen behalen."

Unisys
Unisys is een aanbieder van e-business-oplossingen. De medewerkers ondersteunen klanten in 100 landen bij de inzet van informatietechnologie om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden van de interneteconomie en uitdagingen het hoofd te bieden. De mensen van Unisys integreren en leveren oplossingen, services, platforms en netwerkinfrastructuren die bedrijven en overheidsinstellingen nodig hebben om succesvol zaken te doen in dit nieuwe tijdperk. Unisys biedt een compleet portfolio van e-@ction-oplossingen voor e-business, gebaseerd op haar expertise op het gebied van oplossingen voor verticale industrieën, netwerkservices, outsourcing, systeemintegratie en merkonafhankelijk onderhoud. Daarnaast levert Unisys enterprise-class servers en de gerelateerde technologieën. Unisys heeft voor haar oplossingen een focus op specifieke verticale marktsectoren, waaronder financiële services, transport, telecommunicatie, publishing en overheid.

Het hoofdkantoor van Unisys is gevestigd in Blue Bell, Pennsylvania, in de Verenigde Staten. Het Nederlandse hoofdkantoor staat in Schiphol-Rijk. Meer informatie over het bedrijf is te vinden op de Unisys homepage: http://www.unisys.com of http://www.unisys.nl. Beleggersinformatie is te vinden op http://www.unisys.com/investor.

UNISYS
Erwin Zijlstra
Country Communications Manager Unisys Nederland
Tel: 020 - 526 78 47
Mob: 06 - 538 21 189
e-mail: erwin.zijlstra@nl.unisys.com

Deel: ' Derde kwartaal resultaat 2001 Unisys '
Lees ook