Gemeente Rotterdam

Derde termijn voor Maria Heijden in straatnamencommissie

(4-9) Het college van B. en W. stelt voor om mevrouw Maria Heijden voor een derde termijn te benoemen als lid van de straatnamencommissie. De maximale zittingstermijn, volgens artikel 4 van het reglement van orde voor de werkzaamheden van deze commissie, komt voor haar op 25 oktober 2001 ten einde.

Het college van B. en W. wijkt met deze benoeming af van het reglement omdat het van mening is dat mevrouw Heijden van groot belang is voor deze commissie, gezien haar contacten in het Rotterdamse, haar grote kennis van de literaire wereld. Tevens acht zij dat de commissie gebaat is bij continuïteit en ervaring van de leden. Eerder is ook Jan Oudenaarden voor een derde termijn benoemd.

Deel: ' Derde termijn voor Maria Heijden in straatnamencommissie '
Lees ook